“Хувийн суралцах төлөвлөгөө”  зохиох, шинэчлэх хугацаа эхэллээ 

Share Button

Улирлын 13, 14 дүгээр долоо хоног буюу 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-нөөс 12 сарын 07-ны хооронд бүх түвшний суралцагч сурч буй сургалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн нийт суралцах хугацааны “Хувийн суралцах төлөвлөгөө”-г зохиох ба өмнө нь зохиосон төлөвлөгөөнд өөрчлөлт, завсар оруулах боломжтой.

Жич: Суралцагч та одоо судалж байгаа бүх хичээлийн багшид саналаа өгснөөр хувийн төлөвлөгөөгөө хийнэ.

Суралцагч “Хувийн суралцах төлөвлөгөө” хийснээр дараа улирлын хичээлийг сонгож баталгаажуулна.

Та бүхэн SISI мэдээллийн системийн нүүр хуудасны гарын авлага хэсгээс “Хувийн суралцах төлөвлөгөө” гэсэн дэлгэрэнгүй заавартай танилцан, хувийн суралцах төлөвлөгөөг зохионо уу.

Заавартай танилцах бол ЭНД ДАРНА уу.

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар