Төрийн удирдлага хөтөлбөрийн бакалаврын түвшний оюутнуудын дунд эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа

Share Button

МУИС-ийн УТОУХНУС-ийн Нийтийн удирдлагын тэнхимийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын “ТӨРИЙН БОДЛОГО” сэдэвт бакалаврын оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2023 оны 11-р сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Бакалаврын оюутнуудын судалгааны ажлыг шинжлэх ухаанч, онол практикийг хослуулсан байдал, практик ач холбогдол, шинэлэг санаа, асуудал дэвшүүлж, зорилгодоо хүрсэн дүгнэлт, судалгааны арга аргачлал зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шалгаруулав.

  • Тэргүүн байранд Төрийн удирдлагын IV түвшний оюутан И.Эмүжин, Г.Соёл-Ундрах, О.Халиунсайхан “Нийтийн удирдлагын шинжлэх ухааны түүхэн хөгжил /Монгол Улсын Их Сургуулийн жишээн дээр/”
  • Дэд байранд Төрийн удирдлагын IV түвшний оюутан Ц.Батням “Төрийн албан хаагчдын мотиваци: Татварын ерөнхий газрын жишээн дээр” сэдвээр
  • Гутгаар байранд Төрийн удирдлагын III түвшний оюутан Б.Амарлингуй, М.Гэрэлсайхан “Монгол Улсын ядуурлаас гарах арга зам, гарц шийдэл: Монгол Улсын жишээн дээр” сэдэвт судалгааны ажлууд тус тус шалгарлаа.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар