“Science at US Department of Defense – A Program Manager’s Perspective” сэдэвт вебинар зохион байгууллаа 

Share Button

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төвөөс багшийн судалгааны цогц чадамжийг дэмжих хүрээнд сургалт, хөтөлбөрүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг.  

Энэ удаад АНУ-ын Батлан Хамгаалах Яамны харьяа шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөрүүдийг хариуцдаг Office of Naval Research байгууллагын Япон дахь салбарын захирал, доктор Д.Цагаанбаатарыг урьж “Science at US Department of Defense – A Program Manager’s Perspective” сэдэвт вебинарыг зохион байгууллаа. Доктор Д.Цагаанбаатар өөрийн ажилладаг байгууллага (ONR), олгодог санхүүжилтийн хөтөлбөрүүд, судалгааны грант олгох зарчим, тогтолцооны талаар мэдээлэл өгөв.

 

Вебинарын урилгыг хүлээн авч сонирхолтой мэдээлэл өгсөн доктор Д.Цагаанбаатар болон оролцсон багш нартаа талархал илэрхийлье. 

 

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар