Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант З.Өлзий (Wuliji) нь “Монгол Улс болон БНХАУ-ын худалдааны харилцаанд нөлөөлж буй бүс нутгийн гео-эдийн засгийн хүчин зүйлс: Замын-Үүд боомтын жишээн дээр“ сэдвээр Улс төр судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Улс төр судлал, олон улсын харилцааны ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант С.Цоморлиг  (CHAOMUERLEGE) “Монголын яруу найраг Өвөр Монголын яруу найрагт нөлөөлсөн нь” (1980-аад оны Өвөр Монголын яруу найргийн жишээн дээр) ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант Ө.Саранчимэг (SARENQIMUGE) “М.Мөнхөөгийн хүүрнэл зохиолын туурвил зүй” сэдвээр 2024 оны тавдугаар сарын 24-ний өдөр Утга зохиол судлалын докторын (Ph.D) ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант NanDing(Нандин)нь “Монгол Улс, БНХАУ-ын дипломат ажиллагаанд боловсролын салбарын гүйцэтгэж буй үүрэг: их дээд сургуулийн хамтын ажиллагааны жишээн дээр” сэдвээр Улс төр судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Улс төр судлал, олон ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Бямбажавын Болортуяа нь “Саваан булган сүүл (Chloris virgata Sw.)-ийн соёололтын болон ургалтын үеийн транскрипцийн шинжилгээ” сэдвээр Биологийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант SA, RINA нь “Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлалтаас үүсэх хүүхдийн эрхийг хамгаалах тулгамдсан асуудал, шийдэл” сэдвээр Эрх зүйн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Эрх зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант BAO, BUHE нь “Насанд хүрсэн этгээдийг асран хамгаалах, харгалзан дэмжих эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага” сэдвээр Эрх зүйн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Эрх зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Гончигийн Батболд нь “Монголын түүхийн VII-X зууны үеийн Бухуг (Пүгү) аймгийн түүх, археологийн судалгаа” сэдвээр түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хурал 2024 оны тавдугаар сарын 14-ний өдөр 16:00 цагт ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их сургуулийн Утга зохиол судлал хөтөлбөрийн докторант JIU YUE (БНХАУ) нь “Хятадын орчин үеийн романы монгол орчуулгын судалгаа” сэдвээр Утга зохиол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их сургуулийн Утга зохиол судлал хөтөлбөрийн докторант Н.Баярсайхан нь “Төв халх уртын дууны шүлгийг туршилтын аргаар шинжлэх нь” сэдвээр Утга зохиол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар