Захиргааны зөвлөл хуралдаан

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан боллоо

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулав. Хурлаар, Элсэлтийн журам хэлэлцэх Салбар сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтын түр журам хэлэлцэх Бусад цаг үеийн асуудлыг хэлэлцлээ. Хурлын шийдвэртэй ЭНД ДАРЖ танилцана ...

Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг зохион байгуулав

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав. Хурлаар, Элсэлтийн журам, хичээлийн жилийн тайлан, аудитын дүгнэлттэй танилцсан ба бусад цаг үеийн асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэв. Хурлаас гарсан шийдвэртэй ЭНД ДАРЖ танилцана ...

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан боллоо

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн хуралдааныг 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. Энэ удаагийн хурлаар, Элсэлтийн журам, Оюутны цагийн ажлын хөлс тогтоох, Нэмэгдэл хөлс тооцох дундаж цалин хөлсний бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох Спорт заалыг төлбөртэй ашиглуулах цагийн ...

Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 2023 оны гуравдугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Хурлаар, Бүрэлдэхүүн сургуулиудын өнөөгийн нөхцөл байдлын мэдээлэл Ховд, Дорнод аймаг дахь салбар сургуулиудад ажилласан тайлан Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багшийн төлөөлөл сонгох тухай ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар