Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Номын санд программист сонгон шалгаруулж авна

- - -

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний лабораторийн менежмент, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд ЦЭЦЭГЧИН шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Номын санд 2 номын санч /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд сүлжээ холбооны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт хуулийн мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- - -