Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд багш, ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд дотоод аудитор шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ТЕХНИКЧ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст гадаад харилцааны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, экологийн боловсролын төвд Цэцгийн хүлэмж хариуцсан мэргэжилтэн /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд багш шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд шилэн данс, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Математикийн Хүрээлэнд НЯГТЛАН БОДОГЧ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- - -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар