Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

Байгаль-Эх лицей ахлах сургуульд ХИЧЭЭЛ ЗОХИЦУУЛАГЧ сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт ТЕХНИКЧ сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ЭМНЭЛГИЙН ЭРХЛЭГЧ сонгон шалгаруулж авна

- - -

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн Хэрэглээний математикийн тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС: Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- - -

МУИС Байгаль-эх лицей ахлах сургуульд химийн үндсэн багш сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС: Хэрэглээний математикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС Сургалтын нэгдсэн газар мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- - -

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - -

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - -