Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд ЦЭЦЭГЧИН шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд 2 номын санч /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд сүлжээ холбооны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт хуулийн мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Химийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд Англи хэлний багш /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд Ландшафт хариуцсан зааварлагч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХЗС-ийн Практик сургалтын төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт Гэрээний эрх зүйч /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд мэдээллийн технологич сонгон шалгаруулж авна

- -