Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнд судлаач ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2020-10-26 2020-10-30 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд лаборант /түр-2/ сонгон шалгаруулж авна

2020-10-26 2020-10-30 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Номын санд Номын санч-ном сэргээн засварлагч сонгон шалгаруулж авна

2020-10-23 2020-10-29 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Номын санд мэдээллийн технологич сонгон шалгаруулж авна

2020-10-23 2020-10-29 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Биологийн тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

2020-10-21 2020-10-28 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Оюутан, төгсөгчийн хэлтэст мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

2020-10-06 2020-10-16 -

МУИС-ийн Хэвлэлийн газарт маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

2020-10-12 2020-10-19 -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байранд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

2020-10-07 2020-10-13 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуульд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна /Дотоод/

2020-10-19 2020-10-21 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Биологийн тэнхимд лаборантын ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2020-10-06 2020-10-12 -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар