Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

Нээлттэй ажлын байранд урьж байна

2021-09-17 2021-09-22 Анкет бөглөх

МУИС-д багш, ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2021-08-18 2021-08-25 Анкет бөглөх

Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2021-06-16 2021-06-22 Анкет бөглөх

Монгол Улсын Их Сургуульд багш сонгон шалгаруулж авна

2021-05-07 2021-05-28 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Маркетинг худалдааны тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2021-01-20 2021-01-27 Анкет бөглөх

МУИС-д багш сонгон шалгаруулж авна

2020-12-22 2021-01-08 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2020-10-17 2020-11-06 -

МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнд судлаач ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2020-10-26 2020-10-30 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд лаборант /түр-2/ сонгон шалгаруулж авна

2020-10-26 2020-10-30 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Номын санд Номын санч-ном сэргээн засварлагч сонгон шалгаруулж авна

2020-10-23 2020-10-29 Анкет бөглөх
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар