Сургалтын төлбөр

Оюутны хөгжлийн зээл, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн мэдээлэл

Оюутны хөгжлийн зээл, тэтгэлэгт хөтөлбөр Боловсролын зээлийн сан нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад төрөөс сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, оюутны хөгжлийн зээл олгох ажлыг дараах холбогдох тогтоол, тушаалын дагуу хэрэгжүүлж байна. Үүнд : Монгол Улсын Засгийн ...

МУИС-ийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна

  МУИС-ийн Удирдах зөвлөл шинэ бүрэлдэхүүнээр 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-нд хуралдаж тус сургуулийн 2016 оны үйл ажиллагааг “хангалттай” хэмээн дүгнэж, 2017 оны эхний гурван сарын урсгал зардлыг төсвийн төсөлд тусгаснаар зарцуулах эрхийг сургуулийн ...

Сургалтын нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн талаарх зарим үйл явдлын тойм

Сургалтын нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн талаар МУИС-ийн зарим оюутнууд гомдол гаргаж, жагсаал цуглаан хийх зэргээр эсэргүүцэл илэрхийлсэн үйл явдал сүүлийн өдрүүдэд МУИС дээр өрнөж байна. Энэхүү асуудлыг МУИС-ийн захиргааны зүгээс анхааран үзэж, оюутны төлөөлөлтэй тогтмол ...

МУИС: Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Сүүлийн өдрүүдэд МУИС-ийн сургалтын төлбөрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр үндэслэлгүй тайлбар цөөнгүй гарч байгаатай холбогдуулан дараах албан ёсны мэдэгдлийг хүргэж байна. МУИС нь халаалт, цахилгаан, цэвэр, бохир ус ашиглалтын төлбөртөө улсын төсвөөс ...

МТА: Cерверийн хүчин чадал, интернетийн урсгалыг нэмэгдүүлж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлнэ

МТА: Cерверийн хүчин чадал, интернетийн урсгалыг нэмэгдүүлж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлнэ SISi мэдээллийн систем нь МУИС-ийн сургалт, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, чанаржуулах, шуурхай, найдвартай, ил тод, хяналттай болгох зорилготой вэб-д суурилсан сургалтын ...

Мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг ханган ажиллана уу

2017 оны 01 дүгээр сарын 31-нд МУИС-ийн нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн талаар Үндэсний аудитын газрын шинжээчийн албан шаардлагатай холбогдуулан санал боловсруулж, Үндэсний аудитын газартай хэлэлцэж, зөвшилцөх ажлын хэсгийг Удирдах зөвлөлийн дэд дарга Д.Эрдэнэчимэгээр ахлуулан байгуулсан, ажлын хэсэг 3 ...

МУИС: Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Сүүлийн өдрүүдэд МУИС-ийн сургалтын төлбөрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр үндэслэлгүй тайлбар цөөнгүй тарч байгаатай холбогдуулан дараах албан ёсны мэдэгдлийг хүргэж байна. МУИС нь халаалт, цахилгаан, цэвэр, бохир ус ашиглалтын төлбөртөө улсын төсвөөс ...

Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр

                    МУИС-ийн Удирдах зөвлөл 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр боллоо. Тус хурлаар дараах асуулуудыг шийдвэрлэлээ. Монгол Улсын Их Сургуулийн 2016 оны үйл ажиллагаа төлөвлөсний ...

Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөр, түүний зарцуулалт, мөнгөний үлдэгдлийн тухай

МУИС-ийн Сургалтын төлбөр нь судлах хичээлийн багц цагийн төлбөр, суурь үйлчилгээний төлбөрөөс бүрддэг.  Суурь үйлчилгээний төлбөр нь МУИС-ийн суралцагчийн суралцах эрхийг хадгалах, нийтлэг үйлчилгээтэй холбоотой зардлаас бүрдэнэ. Энэ нь эрдмийн хамт олон багш профессор, бакалавр, ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар