Сургалтын төлбөр

МТА: Cерверийн хүчин чадал, интернетийн урсгалыг нэмэгдүүлж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлнэ

МТА: Cерверийн хүчин чадал, интернетийн урсгалыг нэмэгдүүлж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлнэ SISi мэдээллийн систем нь МУИС-ийн сургалт, удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, чанаржуулах, шуурхай, найдвартай, ил тод, хяналттай болгох зорилготой вэб-д суурилсан сургалтын ...

Мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг ханган ажиллана уу

2017 оны 01 дүгээр сарын 31-нд МУИС-ийн нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн талаар Үндэсний аудитын газрын шинжээчийн албан шаардлагатай холбогдуулан санал боловсруулж, Үндэсний аудитын газартай хэлэлцэж, зөвшилцөх ажлын хэсгийг Удирдах зөвлөлийн дэд дарга Д.Эрдэнэчимэгээр ахлуулан байгуулсан, ажлын хэсэг 3 ...

МУИС: Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Сүүлийн өдрүүдэд МУИС-ийн сургалтын төлбөрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр үндэслэлгүй тайлбар цөөнгүй тарч байгаатай холбогдуулан дараах албан ёсны мэдэгдлийг хүргэж байна. МУИС нь халаалт, цахилгаан, цэвэр, бохир ус ашиглалтын төлбөртөө улсын төсвөөс ...

Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр

                    МУИС-ийн Удирдах зөвлөл 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр боллоо. Тус хурлаар дараах асуулуудыг шийдвэрлэлээ. Монгол Улсын Их Сургуулийн 2016 оны үйл ажиллагаа төлөвлөсний ...

Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөр, түүний зарцуулалт, мөнгөний үлдэгдлийн тухай

МУИС-ийн Сургалтын төлбөр нь судлах хичээлийн багц цагийн төлбөр, суурь үйлчилгээний төлбөрөөс бүрддэг.  Суурь үйлчилгээний төлбөр нь МУИС-ийн суралцагчийн суралцах эрхийг хадгалах, нийтлэг үйлчилгээтэй холбоотой зардлаас бүрдэнэ. Энэ нь эрдмийн хамт олон багш профессор, бакалавр, ...

МУИС-ийн оюутан нийтлэг үйлчилгээний төлбөрийг давхар төлдөггүй

МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнийн news.mn мэдээллийн сайтад өгсөн ярилцлагыг та бүхэнд нийтлэн хүргэж байна. Мэдээллийн эх сурвалж news.mn -Монгол Улсын ууган их сургуулийн энэ хичээлийн жилийн онцлог юу байх вэ? -Монгол Улсын Их Хурлаас боловсролын тухай хуулиудад томоохон ...

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн хурлаар 2016-2017 оны хичээлийн жилд мөрдөгдөх сургалтын үйлчилгээний зардал, сургалтын төлбөрийг баталлаа.  

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилээс мөрдөх сургалтын төлбөрийн өөрчлөлтийн талаар Монгол Улсын ууган сонгодог их сургууль болохын хувьд МУИС  нь шинжлэх ухааны  суурь судалгаа болон байгаль нийгмийн ухааны суурь хөтөлбөрүүдийг уламжлан хөгжүүлэх үүргийг хариуцаж ирсэн, ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар