EБС-ийн багш нарыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа

Share Button

Шинжлэх ухаан, технологийн Улаанбаатар паркийн Инновац, технологийн тэнхимээс ЕБС-ийн багш нарыг чадавхжуулах богино хугацааны сургалтыг БЗД-ийн 69 дүгээр сургууль дээр амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтад 120 гаруй багш оролцсон бөгөөд сургалт дараах сэдвийн хүрээнд явагдлаа. Үүнд:

 • Идэвхитэй сургалтын арга зүй
 • Судалгаа, судалгааны арга зүй, бүлгийн сэтгэлзүй, социометр
 • Агуулга боловсруулах арга зүй, SPSS программд үр дүнг боловсруулах нь
 • Байгалийн ухааны салбарын багш нарыг чадавхуулах сургалтын хүрээнд:
  • Биологийн молекул, биотехнологи
  • Өгөгдлийн шинжилгээ, нормал тархалт
  • Майкелсоны интерферометр ашиглан гэрлийн интерференцийн зурвасыг үүсгэх, физикийн зарим бодлого бодох аргачлал зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдлаа.
   Тус сургалтанд ШУС-ийн БУС-ийн Химийн тэнхимийн ахмад багш Ц.Даржаа, Биологийн тэнхимийн багш Д.Лхагвасүрэн нар хамтран оролцлоо.

Дээрх сургалтыг БЗД-ийн ЕБС-ийн багш нарыг чадавхжуулах хүрээнд үргэлжлүүлэн явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар