Эрасмус Мундус IMPAKT хөтөлбөрийн өргөдөл мэдүүлэх хугацаа энэ сарын 22-нд дуусахыг анхаарна уу!

Share Button

ZOW NI2015-2016 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн магистр /10 сар/, Доктор /10 сар/ болон багш, ажилтан /1 сар/-ыг Европын их дээд сургуулиудад бүрэн тэтгэлэгтэй суралцаж, ажиллах том боломжийг олгодог Европын Холбооны санхүүжилттэй Эрасмус Мундус IMPAKT солилцооны хөтөлбөрийн өргөдөл мэдүүлэх хугацаа 3 дугаар сарын 22-нд дуусах тул үлдсэн богино хугацаанд амжиж бүртгүүлэхийг сануулж байна. Өмнө нь хүргэсэн хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосуудаас үзнэ үү. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар