Дотоод сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Share Button

МУИС-ийн ОУХНУС, Хууль зүйн сургууль дараах чиглэлээр  сонгон шалгаруулалтад та бүхнийг урьж байна.

Сургууль Ажлын байрны нэр Орон тоо
 

 

ОУХНУС

Элсэлт төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн /Сургалтын албаны элсэлт төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн/  

1

Хууль зүйн сургууль Сургалтын албанд оюутны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  

1

Сургалтын технологи хариуцсан мэргэжилтэн  

1

 Бүртгэлийг 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-оос 4-ны хооронд сургууль тус бүрийн сургалтын албанд бүртгэнэ.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар