Дэд профессор Eric Werker-ийн илтгэл /видео/

Share Button

NUM-Speaker Series-МУИС-ийн залуу эрдэмтдийн индэр хөтөлбөрийн зочин Харвардын бизнесийн сургуулийн дэд профессор Eric Werker-ийн  “Frontier Economies and Private Sector Development” сэдвээр уншсан илтгэлийг та бүхэнд бүрэн эхээр нь https://www.youtube.com/watch?v=qbxX9VhKxhc хүргэж байна.

Та бүхэн дэд профессор Eric Werker-ийн илтгэлийг болон NUM-Speaker Series-ийн  цуврал лекцүүдийг MUIS num-youtube хуудсаар дамжуулан хүргэж байна.

PhotoShare(1)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар