Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурлаар МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны тайлан, МУИС-ийн Захиргааны бүтэц өөрчлөгдсөнтэй уялдуулж цалингийн сүлжээг шинэчлэн батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцэж, МУИС-ийн Захирал Я.Төмөрбаатарын Өвөр Монголын Их сургуулийн 60 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцсон болон Өвөр Монголын Багшийн Их сургуульд ажилласан талаарх мэдээллийг сонсов.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА