АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Share Button

МУИС дараах ажлын байруудад багш шалгаруулж авна

д/д Сургууль Тэнхим Мэргэжил Заах хичээл Тавигдах шаардлага Бүрдүүлэх материал
1 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник холбоо, инженерчлэлийн тэнхим телехолбоо

Үндсэн /түр/ багш-1

-Дохио ба систем

-Утасгүй холбоо

-Холбооны систем

-Тоон дохио боловсруулалт

-Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол

-Оптик холбоо

-Холбооны системийн электроник

·Холбооны технологи мэргэжлээр доктор  /үндсэн багш/ болон магистраас доошгүй зэрэгтэй /түр/

·Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDR флатформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд судалгаа хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

·Дурдсан хичээлүүдийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

-Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет

 

-Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар

 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

-Ажил байдлын тодорхойлолт

 

-Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа

 

 

Бүртгэл:

2018 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 1 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд 09.00-12.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 210 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

 

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136

2 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник холбоо, инженерчлэлийн тэнхим Компьютерийн сүлжээ

Түр-1

-Компьютерийн сүлжээ /лаборатори/

– Компьютерийн сүлжээний менежмент

-Өгөгдлийн холбоо /лаборатори/

– Компьютерийн утасгүй сүлжээ

·Компьютерийн сүлжээ мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй

·Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй ажил Их дээд сургуульд ажилласан

·Дурдсан хичээлүүдийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

3 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник холбоо, инженерчлэлийн тэнхим Электроник

Үндсэн-1

Түр-1

-Хагас дамжуулагч элемент ба микроэлектроник

-Электрон хэлхээ

-Цахилгаан хэлхээ

-VLSI дизайн, FPGA хэрэглэсэн логик синтезчилэл

-Тоон системийн дизайн

-Компьютерийн зохион байгуулалт

-Эмбеддэд систем

·Электроникийн мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй

·Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй ажил Их дээд сургуульд ажилласан

·Дурдсан хичээлүүдийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

4 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Компьютерийн ухаан

Үндсэн-2

-Өгөгдлийн сангийн програмчлал

-Гар утасны програмчлал

-програм хангамжийн тестлэл

-Өгөгдлийн сангийн үндэс

-Мэдээллийн системийн удирдлага

-Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн систем

-Төслийн менежмент

·Мэдээллийн технологи, Програм хангамжийн инженерчлэл, Компьютерийн ухааны мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй

·Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа хийж байсан, Их дээд сургуульд багшилж байсан бол давуу тал болно

·Дурдсан хичээлүүдийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

5 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математикийн тэнхим Хэрэглээний математик

Үндсэн-1

-Математик 1б

-Инженерийн математик

-Олон хүчин зүйлийн статистик шинжилгээ

-Математик статистик

·Мэргэжлээрээ магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

·Олон хүчин зүйлийн статистик шинжилгээ, Математик статистик, Хэрэглээний функциональ анализ, Комплекс хувьсагчтай функцын онол, Бодит анализ хичээлүүдийг заах чадамжтай

·Програмчлалын хэл бүрэн эзэмшсэн бол давуу тал болно

6 Шинжлэх ухааны сургууль Газарзүйн тэнхим

Физик газарзүй

Багш

(дадлагажигч)

-Дэлхийн газарзүй

 

-Дэлхий судлалын үндэс

 

-Монголын газарзүй

 

-Газарзүйн судалгааны арга

 

-Ландшафт судлал

 

-Бүс нутгийн хээрийн дадлага

 

-Үйлдвэрлэлийн дадлага

-Газарзүйн чиглэлээр магистр зэрэгтэй.

-Газарзүйн чиглэлээр үндсэн (бакалавр) мэргэжил эзэмшсэн.

-Мэргэжлийн чиглэлээр их, дээд сургуульд 3-5 жил ажилласан туршлагатай. Өмнө нь хичээл зааж байсан бол давуу тал болно.

-Их дээд сургуульд багшлах Сургах зүйн дээд курс төгссөн үнэмлэхтэй

-Англи хэлний мэдлэгийн түвшин өндөртэй байх

-Багаар ажиллах ёсзүйн болон ур мэргэжлийн чадвартай байх

-Мэргэжлийн чиглэлээр ном, гарын авлага хэвлүүлсэн бол давуу тал болно.

7 Шинжлэх ухааны сургууль Утга зохиол урлаг судлалын тэнхим Урлаг судлал

Үндсэн-1

-Дэлхийн урлагийн түүх

-Урлагийн философи

-Урлагийн морфологи

-Кино судлал

·Урлаг судлаач мэргэжилтэй

·Урлаг судлалын доктор эсвэл барууны их дээд сургуулийн магистраас дээш зэрэгтэй

·Академик англи хэлтэй /Англи хэл дээр судалгааны өгүүллүүд бичиж хэвлүүлсэн байх/

8 Шинжлэх ухааны сургууль Утга зохиол урлаг судлалын тэнхим Утга зохиол судлал

Үндсэн-1

-Өрнө дорно дахины уран зохиол

-Уран зохиолын судалгааны арга зүй

-харьцуулсан уран зохиол

·Утга зохиол судлаач, хэл уран зохиолын багш мэргэжилтэй

·ХБУ-ны доктор зэрэгтэй эсвэл барууны их дээд сургуульд утга зохиолоор магистраас дээш зэрэг хамгаалсан

·Академик англи хэлтэй /Англи хэл дээр судалгааны өгүүллүүд бичиж хэвлүүлсэн байх

9 Шинжлэх ухааны сургууль Монгол хэл шинжлэлийн тэнхим Хэл шинжлэл

Үндсэн -1

-Монгол хэлний бүтээвэр судлал /бак/

-Монгол хэл бичиг судлалын түүх /бак/

-Монгол хэлний бүтээврийн найруулга зүй /магистр/

-Хэрэглээний хэл шинжлэл /магистр/

·Монгол хэлний хэлзүйн чиглэлээр докторын зэрэгтэй

·Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршлагатай

10 Шинжлэх ухааны сургууль Түүхийн тэнхим Түүх

Үндсэн-1

-Монголын тусгаар тогтнол ба их гүргүүдийн бодлого

-Социалист систем ба Монгол

-Монголын түүх /Ерөнхий суурьт/

·Түүхийн ухааны доктор /ph.d/

·Монголын шинэ үеийн түүхээр мэргэшсэн

·Сурвалжийн болон судалгааны хэлтэй /2-оос доошгүй гадаад хэлтэй/

·Гадаадын тэргүүлэх их дээд сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно

11 Шинжлэх ухааны сургууль Улс төр судлалын тэнхим Улс төр судлал

Үндсэн-1

-Ардчилсан засаглал, иргэний нийгмийн оролцоо

-Монголын улс төр

-Улс төрийн ШУ-ны үндэс

-Улс төрийн институт

-Улс төрийн сэтгэлгээний түүх

·Улс төр судлалаар магистраас доошгүй зэрэгтэй

·Англи хэлийг мэргэжлийн болон судалгааны зохих түвшинд эзэмшсэн

·Улс төрийн ШУ-ны орчин үеийн сэдвүүдийн хүрээнд хамтарсан болон дагнасан судалгаа хийх бодитой санал, төлөвлөгөөтэй байх

12 Хууль зүйн сургууль Практик сургалтын төв Захиргааны эрх зүй

Үндсэн-1

-Хууль зүйн клиник ·Эрх зүйч

·Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

·2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай байх

·Хууль зүйн клиник хичээл заах туршлагатай бол давуу тал болно

·Компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар