Ажлын байранд багш шалгаруулж авна

Share Button

МУИС дараахи ажлын байруудад багш шалгаруулж авна

д/д

Сургууль Тэнхим Мэргэжил Заах хичээл Тавигдах шаардлага

Бүрдүүлэх материал

1 Бизнесийн сургууль Санхүү

Санхүү

Үндсэн-1

-Санхүүгийн шинжилгээ ба төлөвлөлт

-Санхүүгийн менежмент /ахисан түвшин/

-Эрсдлийн удирдлага /ахисан түвшин/

-Зан төлвийн санхүү

 

·Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан /PhD/

·Санхүүгийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадвар эзэмшсэн байх

·Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг /гадаад/ Англи хэл дээр хийх чадвартай

·Компанийн санхүүгийн чиглэлээр практикт ажилласан туршлагатай байх

·Санхүүгийн мэргэшсэн шинжээч /CFA/ бол давуу тал болно

-Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет

 

-Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар

 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

-Ажил байдлын тодорхойлолт

 

-Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа

 

 

Бүртгэл:

2018 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 1 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд 09.00-12.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 210 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

 

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136

2 Бизнесийн сургууль Санхүү

Даатгал

Үндсэн-1

-Эрсдлийн удирдлага

 

-Даатгалын менежмент

 

-Магадлалын онол, актуар тооцоолол

 

-Арилжааны даатгал

 

·Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистраас доошгүй эрдмийн зэрэг цолтой

·Санхүүгийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны орчин үеийн арга зүй эзэмшсэн байх

·Даатгалын мэргэшсэн шинжээч /CII/ давуу тал болно

·Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60-аас багагүй оноотой, IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц мэдлэгтэй байх

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар