“Хими, биологийн инженерчлэлийн салбар дахь оюуны өмчийн асуудал” сэдэвт сургалт боллоо

Share Button

Хими, биологийн инженерчлэлийн салбарын судлаачид патентийн мэдүүлэг гаргах, патентийн мэдээлэл ашиглах, хайлт хийх зэрэгт аргазүйн зөвлөмж өгөх болон практик дадлага өгөх зорилго бүхий сургалтыг 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад ОӨУБЕГ-ийн Шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл уригдан ирж сургалт явуулж, багш судлаачдын сонирхсон асуултад хариулт, зөвлөмж өглөө.

Багш, судлаач та бүхэн дараах патентийн сангуудад нэвтэрч, мэдээлэл чөлөөтэй авах боломжтой.

Олон улсын:
http://www.wipo.int/patentscope/en/  -Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага
www.espacenet.com Европын патентийн газар

Үндэсний:
http://publish.ipom.mn Монгол улсын оюуны өмчийн бүртгэл, мэдээлэл

www.fips.ru – ОХУ-ын патентийн газар

www.uspto.gov- АНУ-ын патентийн газар

www.eapo.org  Евроазийн патентийн газар

www.ipdl.inpit.go.jp Японы патентийн газар

www.dpma.de ХБНГУ-ын патентийн газар

www.ipdl.inpit.go.jp JPO-IPDL- Японы патентийн газар

www.kipo.go.kr – Солонгосын патентийн газар

www.sipo.cov.cn – БНХАУ-ын патентийн газар

www.ipaustralia.gov.au –Австралийн патентийн газар

www.findpatent.ru ОХУ-н патентийн газар

www.ip-search.ch Швейцарийн патентийн газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар