Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

  1. МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд элсүүлэх оюутны хяналтын тоо
  2. Хамтын ажиллагааны гэрээ шинээр байгуулах тухай
  • ХБНГУ-ын Хөдөлмөрийн агентлагийн дэргэдэх Хөдөлмөрийн их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах
  • БНТУ-ын Истамбулын их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай
  1. Бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд элсүүлэх оюутны хяналтын тоог хэлэлцэж, Удирдах зөвлөлд уламжлахаар тогтов.
  2. ХБНГУ-ын Хөдөлмөрийн их сургууль болон БНТУ-ын Истамбулын их сургуультай тус тус хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахыг дэмжлээ.
  3. Бусад асуудлын хүрээнд:

– Эрдэм шинжилгээ, инноваци, гадаад харилцаа хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг МУИС-д хэрэгжиж буй “Тинк Танк” төслийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод болсон уулзалтад, БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон “Бээжин форум-2018”-д тус тус оролцсон тухай мэдээлэл хийв.

– Захиргаа, хүний нөөцийн газрын дарга Г.Эрдэнэбаяр Завхан Эрдэнэт сургуульд томилолтоор ажилласан ажлын тайлан, дүгнэлтийг танилцуулав.

–  МУИС-ийн багш, ажилтны холбогдох бичиг баримтыг шинэчлэн бүрдүүлэлт хийх ажлыг 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны дотор хийж гүйцэтгэхийг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт даалгав.