“МУИС-ийн сүлжээний аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ хийх” сэдэвт дотоод төслийн сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Share Button

МУИС-ийн сүлжээний зохион байгуулалт, тохиргоо, аюулгүй байдлын талаар өнөөгийн түвшний үнэлэлт, дүгнэлт хийх, цаашид тухайн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргах зорилго бүхий “МУИС-ийн сүлжээний аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ хийх сэдэвт дотоод төслийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://project.num.edu.mn/#/Proposal/view/51  холбоосоор үзнэ үү.

Эрдэм шинжилгээний хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар