“Мэргэжлийн ур чадвар ба ажлын байр” сэдэвт байгаль орчны үнэлгээний мэргэжлийн тэмцээнд урьж байна

Share Button

Татах (DOCX, 60KB)