МУИС-д багш шалгаруулж авна

Share Button

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Санхүүгийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Санхүүгийн мэргэжлийн үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Төрийн санхүү
 • Олон улсын санхүү
 • Санхүүгийн менежмент /ахисан/
 • Санхүүгийн эконометрик
 • Санхүүгийн загварчлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Англи хэлний MУИС -ийн шаардлагыг хангасан мэдлэгтэй байх
 • Эдийн засгийн болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх, /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Санхүү,банк, даатгалын чиглэлээр судалгааны ажил хийх орчин үеийн арга зүй эзэмшсэн
 • Өмнө нь судалгааны ажил хийж байсан туршлагатай байх (судалгааны төсөлт ажилд оролцдог, бүтээлээ хэвлүүлсэн, эрдэм шинжилгээний илтгэл хэлэлцүүлсэн зэрэг)

Маркетинг, худалдааны тэнхим

Ажлын байрны нэр: Маркетинг мэргэжлийн үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Маркетингийн удирдлага
 • Маркетингийн судалгаа
 • Шууд маркетинг
 • Борлуулалтын удирдлага, стратеги
 • Худалдааны менежмент
 • Дизайн зохиомжийн үндэс
 • Креатив реклам
 • Мультимедиа реклам
 • Реклам, сурталчилгааны дизайн

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, маркетинг чиглэлээр магистр, доктор (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Багшлах дур сонирхолтой, практик ажлын зохих дадлага, туршлагатай, ачаалал даах чадвартай.
 • Маркетингийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг, орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн.
 • Гадаад хэл /англи/ дээр ном, материал ашиглаж, ЭШ, судалгааны ажил хийх, англи хэл дээр хичээл зааж, олон улсын стандартад нийцсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадахуйц чадвартай.
 • Компьютерын программууд ашиглаж интернэтийн орчинд чөлөөтэй ажиллах чадвартай, цаашид онлайнаар хичээл заах боломжтой байх.

Ажлын байрны нэр: Гааль, Олон улсын худалдааны мэргэжлийн үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Олон улсын худалдаа
 • Барааны чанар, экспертиз
 • Гаалийн удирдлага
 • Гаалийн хяналт шалгалт эрсдэлийн удирдлага
 • Гаалийн бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
 • Барааны ангилал, гаалийн тариф

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, гааль, олон улсын худалдааны  чиглэлээр магистр, доктор (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Багшлах дур сонирхолтой, практик ажлын зохих дадлага, туршлагатай, ачаалал даах чадвартай.
 • Гааль, Олон улсын худалдааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг, орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн.
 • Гадаад хэл /англи/ дээр ном, материал ашиглаж, ЭШ, судалгааны ажил хийх, англи хэл дээр хичээл зааж, олон улсын стандартад нийцсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадахуйц чадвартай.
 • Компьютерын программууд ашиглаж интернэтийн орчинд чөлөөтэй ажиллах чадвартай, цаашид онлайнаар хичээл заах боломжтой байх.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл үндсэн багш 3

Заах хичээл:

 1. Санхүүгийн болон татварын бүртгэл
 2. Санхүүгийн тайлангийн аудит
 3. Бүртгэлийн мэдээллийн систем программ хангамж
 4. Ахисан түвшний НБ бүртгэл
 5. Хөрөнгийн үнэлгээний онол арга зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Ерөнхий:                                          

 • Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан (Ph.D) бол давуу тал болно.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадвар эзэмшсэн
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй (Англи хэл)
 • Ажлын ачаалал даах чадвартай

Нэмэлт: 

 • Англи хэл дээр хичээл заах чадвартай,
 • Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60- аас багагүй оноотой, TOEIC- ийн шалгалтын оноотой дүйцэхүйц англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно.
 • Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч бол давуу тал болно.
 • Олон улсын байгууллагад мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.

Менежментийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Бизнесийн удирдлага, Менежмент мэргэжлийн үндсэн багш 1

Заах хичээл:

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистраас дээш зэрэгтэй
 • Докторын зэрэг хамгаалсан /PhD/ бол давуу тал болно.
 • Магистр, докторын аль нэг зэргээ гадаадын ИДСургуульд хамгаалсан
 • Менежментийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадвар эзэмшсэн байх
 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг Англи хэл дээр хийх чадвартай
 • Бизнесийн байгууллагад ажилласан, эсвэл ИДСургуульд ажилласан туршлагатай байх
 • Англи хэлний TOEFL, IBT шалгалтын оноо 60-аас багагүй оноотой, IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноотой дүйцэхүйц мэдлэгтэй бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан анкет/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ний 17.00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Сүлжээний технологи үндсэн багш 1, түр 1

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • нэр дурдсан хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай
 • Холбооны технологи мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDR флатформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд судалгаа хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

Заах хичээл:

 • Дохио ба систем
 • Утасгүй холбоо
 • Холбооны систем
 • Тоон дохио боловсруулалт
 • Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол
 • Оптик холбоо
 • Холбооны системийн электроник

Ажлын байрны нэр: Компьютерийн сүлжээний багш /түр/ 2

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Компьютерийн сүлжээний чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • заах хичээлүүдийн лекц, лабораторийг удирдаж заах чадвартай
 • судалгааны чиглэл болон дипломын сэдэв дагуу байх
 • Дурдсан хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

Заах хичээл:

 • Компьютерийн сүлжээ (лаборатори)
 • Компьютерийн сүлжээний менежмент
 • Өгөгдлийн холбоо (лаборатори)

Ажлын байрны нэр: Электроникийн багш /түр/ 2

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Электроникийн мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • заах хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай
 • заах хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай
 • мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил их дээд сургуульд ажилласан

Заах хичээл:

 • Хагас дамжуулагч элемент ба микроэлектроник
 • Электрон хэлхээ
 • Цахилгаан хэлхээ
 • VLSI дизайн, FPGA хэрэглэсэн логик синтезчилэл
 • Тоон системийн дизайн
 • Компьютерийн зохион байгуулалт
 • Эмбеддэд систем

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Ажлын байрны нэр: Компьютерийн Ухаан үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Алгоритмын үндэс
 • Програмчлалын хэл си
 • Програм хангамжийн хөгжүүлэлт

Ажлын байрны нэр: Програм хангамж түр багш 1

Заах хичээл:

 • Алгоритмын үндэс
 • Програм хангамжийн хөгжүүлэлт
 • Програм хангамжийн төслийн менежмент
 • Програмчлалын хэл си
 • Програм хангамжийн нженерчлэлийн эдийн засаг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Дээрх хичээлүүдийн лекц, семинар, лабораторийг удирдан заах чадвартай
 • Мэдээллийн технологи, програм хангамжийн инженерчлэл, компьютерийн ухааны мэргэжлээр төгссөн, магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг /Олон улсын болон дотоодын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлж байсан бол давуу тал болно /
 • Цаашид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Их, дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Ачаалал дааж ажиллах чадвартай байх

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Статистикийн үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Магадлал статистикийн удиртгал
 • Хэрэглээний статистик
 • Статистикийн мэргэжлийн хичээлүүд

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Үндсэн шаардлага: Тухайн мэргэжлээр магистр эсвэл түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Дараах шалгуур нь давуу тал болно:

 1. Их дээд, сургууль, коллежид багшилж байсан туршлагатай,
 2. Тухайн чиглэлээр докторын зэрэгтэй,
 3. Тухайн чиглэлээр Томсон-Ройтерсийн индекс /IF-JCR/-тэй сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлдэг
 4. Цаашид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тогтвортой явуулах чадвартай байх

Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Хэрэглээний хими үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Инженерийн эдийн засаг эрсдэлийн анализ
 • Химийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
 • Химийн урвалын инженерчлэл
 • Үйлдвэрийн хими
 • Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
 • Металл боловсруулах технологи

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хими технологи эсвэл химийн инженерийн чиглэлээр бакалаврын суурь боловсролтой байх
 • Тухайн мэргэжлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 • Их, дээд сургуульд дээрх хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
 • Заах хичээлүүдийн чиглэлээр цаашид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил тогтвортой хийх чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан анкет/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ний 17.00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим

Ажлын байрны нэр: Боловсрол судлалын үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Сургалтын технологи
 • Сурган хүмүүжүүлэх зүй
 • Сургалтын онол арга зүй
 • Сурган хүмүүжүүлэх дадлага удирдах

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: 

 • Боловсрол судлалаар докторын зэрэг хамгаалсан
 • Англи хэл болон бусад гадаад хэлний чадвартай (Сертификатаар баталгаажсан)
 • Боловсролын салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Судалгааны өгөгдөлд статистик боловсруулалт хийх чадвартай
 • Мэргэжлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлдэг байх

Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: 

 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай
 • Багшийн ёс зүйг эрхэмлэдэг байх
 • Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Харилцааны өндөр соёлтой

Ажлын байрны нэр: Сэтгэл судлалын үндсэн багш 1

Заах хичээл:

 • Сэтгэл судлалын үндэс
 • Сэтгэл судлалын бусад салбарын хичээлүүд

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага: 

 • Бакалаврын мэргэжил нь сэтгэл судлал байх
 • Сэтгэл судлалаар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Судалгааны өгөгдөлд статистик боловсруулалт хийх чадвартай
 • Англи хэл болон бусад гадаад хэлний чадвартай (Сертификатаар баталгаажсан)
 • Багшаар ажиллаж байсан туршлагатай
 • Мэргэжлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бүтээлтэй

Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлага: 

 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай
 • Багшийн ёс зүйг эрхэмлэдэг байх
 • Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Харилцааны өндөр соёлтой

Эдийн засгийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Эдийн засаг үндсэн багш 2

Заах хичээл:

 • Микро, макроэкономиксийн үндэс
 • Дунд болон ахисан түвшний макро, микроэкономикс
 • Эдийн засгийн математик /Баклавр болон магистр, доктор/
 • Эдийн засгийн математик загварчлал /Баклавр болон магистр, доктор/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засгийн ухааны магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Баруун Европ, Хойд Америкийн өндөр хөгжилтэй улсад төгссөн бол давуу талтай

Улс төр судлалын тэнхим

Ажлын байрны нэр: Улс төр судлалын үндсэн багш 2

Заах хичээл:

 • Улс төрийн онол
 • Харьцуулсан улс төр
 • Ардчилсан засаглал, иргэний нийгмийн оролцоо
 • Улс төрийн судалгааны арга зүй, улс төрийн коммуникаци

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Уг мэргэжлээр Магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Англи хэлийг мэргэжлийн болон судалгааны хангалттай түвшинд эзэмшсэн
 • Улс төр судлал, улс төрийн коммуникаци, улс төрийн сэтгүүл зүй, улс төрийн статистик ардчилал судлалын орчин үеийн сэдвүүдийн хүрээнд хамтарсан болон дагнасан судалгаа хийх бодитой санал, төлөвлөгөөтэй байх
 • Мөн дээрх чиглэлүүдээр судалгааны ажлын үр дүн, бүтээлтэй байх
  • Ажлын өндөр хариуцлага, сахилга бат, багаар ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан анкет/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ний 17.00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

Практик сургалтын төв

Ажлын байрны нэр: Иргэний болон Захиргааны эрх зүйн чиглэлээр багш- /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Хууль зүйн клиник I, II
 • Мэргэжих дадлага

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хуульч
 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэг хамгаалсан байх
 • Хуулийн байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх
 • Тогтвортой багшлах сонирхолтой, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чадвартай байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Хувийн эрх зүйн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Иргэний эрх зүй, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Оюуны өмчийн багш- /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги (семинар)
 • Иргэний эрх зүйн тусгай анги (семинар)
 • Иргэний эрх зүйн хэрэглээ I
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй (семинар)
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Ромын эрх зүй (семинар)

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хууль зүйн бакалавр болон магистрын төвшний сургалтыг төгссөн байх
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгаа хийх чадвар, сонирхолтой байх
 • Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Ажлын байрны нэр:   Арилжааны эрх зүй, Компанийн эрх зүй, Үнэт цаасны эрх зүй, Иргэний эрх зүй  /үндсэн 1-түр хугацаагаар/

Заах хичээл:

 • Арилжааны эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Компанийн эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй (лекц, семинар)
 • Бизнесийн эрх зүй (лекц, семинар)

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Хууль зүйн бакалавр болон магистрын төвшний сургалтыг төгссөн байх
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгаа хийх чадвар, сонирхолтой байх
 • Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Ажлын байрны нэр Арилжааны эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй /мэргэжлийн бус анги/, Иргэний эрх зүй /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Арилжааны эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Бизнесийн эрх зүй (лекц, семинар)
 • Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги (лекц, семинар)
 • Иргэний эрх зүйн тусгай анги (семинар)

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Хууль зүйн бакалавр болон магистрын төвшний сургалтыг төгссөн байх
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр хичээл орох, энэ чиглэлээр цаашид судалгаа хийх чадвар, сонирхолтой байх
 • Гадаад хэлээр судалгаа хийсэн туршлагатай байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Эрүүгийн процессын эрх зүйн багш /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Монгол улсын эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Эрх зүйн мэргэжлээр Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Хуульчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж хуульчийн гэрчилгээ авсан байх;
 • 3-аас доошгүй жил хууль зүйн мэргэжлээр ажилласан буюу багшилсан туршлагатай;
 • Эрүүгийн процессын эрх зүй, эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ хичээлийг заах туршлага, арга зүй эзэмшсэн байх;

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Ажлын байрны нэр: Эрх зүйн социологи, Хууль зүйн сэтгэл судлалын багш /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Эрх зүйн социологи
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Эрх зүйн үндэс /ерөнхий суурь/

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Эрх зүйн мэргэжлээр Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Хууль зүйн мэргэжлээрээ төрийн болон төрийн бус байгууллага, судалгааны хүрээлэн байгууллагад 2-с доошгүй жил ажилласан байх
 • Эрх зүйн социологи, Хууль зүйн сэтгэл судлал, Эрх зүйн үндэс /ерөнхий суурь/ хичээлийг заах туршлага, арга зүй эзэмшсэн

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Ажлын байрны нэр: Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/, Татварын эрх зүйн багш /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/;
 • Татварын эрх зүй;
 • Төр захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I;
 • Төр захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ II;
 • Харьцуулсан захиргааны эрх зүй;

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Эрх зүйн мэргэжлээр Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Хууль зүйн мэргэжлээрээ төрийн болон төрийн бус байгууллага, судалгааны хүрээлэн байгууллагад 3-с доошгүй жил ажилласан байх
 • Хуульчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж хуульчийн гэрчилгээ авсан байх;
 • Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/ болон Татварын эрх зүйн хичээлийг заах туршлага, арга зүй эзэмшсэн байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Ажлын байрны нэр: Төрийн онол, Үндсэн хуулийн эх зүй /үндсэн 1/

Заах хичээл:

 • Төрийн онол, Үндсэн хуулийн эрх зүй,
 • Сонгуулийн эрх зүй,
 • Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Эрх зүйн мэргэжлээр Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
 • Хууль зүйн мэргэжлээрээ төрийн болон төрийн бус байгууллага, судалгааны хүрээлэн байгууллагад 5-с доошгүй жил ажилласан байх
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй төрийн онолын хичээл заах арга зүй эзэмшсэн байх

Ажлын байранд тавигдах ёс зүйн болон бусад шалгуур:

 • Багшийн ёс зүйг төлөвшүүлсэн байх;
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх г.м

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан анкет/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ний 17.00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136