Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Хөтөлбөр сонголтын хяналтын тоо батлах тухай
  2. Элсэлт, бүртгэлийн хэлтсийн ажил үүргийн хуваарилалтын талаар
  3. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Хөтөлбөр сонголтын хяналтын тоог эцэслэн батлав.
  2. Элсэлт, бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалт, ажил үүргийн хуваарилалтыг шинэчлэн батлахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар