МУИС-ИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Share Button

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

ФИЗИКИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Физикийн багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Квант механик
 • Онолын физикийн арга
 • Квант оптик
 • Лазерын физик
 • Ахисан түвшний квант механик

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

– Мэргэжил: Физик

– Туршлага: Тухайн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Эдийн засгийн багш – 3 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Микро, макроэкономиксийн үндэс
 • Дунд болон ахисан түвшний макро, микроэкономикс
 • Эдийн засгийн математик
 • Эдийн засгийн математик загварчлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (Баруун Европ, Хойд Америкийн өндөр хөгжилтэй улсад төгссөн бол давуу тал болно)

– Мэргэжил: Эдийн засгийн ухаан

– Туршлага: Тухайн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

БОЛОВСРОЛ, СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Боловсрол судлалын багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Сургалтын технологи
 • Сурган хүмүүжүүлэх зүй
 • Сургалтын онол арга зүй
 • Сурган хүмүүжүүлэх дадлага

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Докторын зэрэг хамгаалсан;

– Мэргэжил: Боловсрол судлал, Багш

-Туршлага: Боловсролын салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан, мэргэжлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлдэг байх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Сэтгэл судлалын багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Сэтгэл судлалын үндэс
 • Сэтгэл судлалын бусад салбарын хичээлүүд

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; (докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно)

– Мэргэжил: Сэтгэл судлал

– Туршлага: Багшаар ажиллаж байсан, мэргэжлийн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг байх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

ИХ БРИТАНИ, АМЕРИК СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Англи хэл, орчуулгын багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Англи хэлний ярих, сонсох, дадал
 • Англи хэлний унших, бичих дадал
 • Англи-Монгол, Монгол-Англи орчуулга
 • Хэлмэрчлэхүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; / Англи хэлээр ярьдаг оронд магистрын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Орон судлал, Орчуулга

– Туршлага: Багшлах заах аргын туршлагатай, мэргэжлийн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг байх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Англи хэлний IELTS, TOEFL-ийн оноотой байх
 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

АЗИ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Япон судлалын багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Анхан шатны япон хэлний ярих сонсох дадал
 • Анхан шатны япон хэлний хэлзүй
 • Япон хэл 1

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /Япон улсад суралцсан, төгссөн, мэргэжил дээшлүүлсэн бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Япон хэл, Орон судлал, Орчуулга

– Туршлага: Их дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай, мэргэжлийн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлдэг байх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Япон хэлний тувшин тогтоох шалгалтын N2-N1 тувшний мэдлэгтэй
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Солонгос судлалын багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Солонгос хэл, орон судлалын мэргэжлийн хичээлүүд
 • Харьцуулсан хэл шинжлэл

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

– Мэргэжил: Солонгос хэл, Солонгос судлал

– Туршлага: Боловсролын салбарт ажиллаж байсан, багшлах, заах аргын туршлагатай, мэргэжлийн чиглэлээр өгүүлэл хэвлүүлсэн, ном, бүтээлтэй байх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө ажиллаж байсан байгууллагын)
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны №204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136