ТУШААЛ | Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай” тушаалыг танилцуулж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар