“МУИС-ийн Шилдэг түнш” шалгаруулалтад урьж байна 

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2022 оны03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/88 дугаар  тушаалыг үндэслэн МУИС-тай тогтвортой, найдвартай хамтран ажиллагч, их сургуулийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд оюуны болон материаллаг хувь нэмэр оруулсан гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүнийг МУИС-ийн “Шилдэг түнш” шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.

Шилдэг түнш шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр хүртэл Инноваци, технологи дамжуулах төвд  ирүүлнэ үү. Үүнд:  

  • Тухайн байгууллага, хувь хүнтэй хамтран ажиллаж буй нэгжийн санал, дүгнэлт 
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр 
  • Хамтын ажиллагааны бодит үр дүн, үр нөлөөг илтгэх баримт бичиг 
  • Захиргааны нэгжээс шагналд нэр дэвшүүлэх санал гаргах тохиолдолд бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр шаардахгүй 

 Холбоо барих: МУИС-ийн хичээлийн I байр, 210 тоот өрөө. Утас: 77307730 /1141/

Цахим шуудангийн хаяг: tto@num.edu.mn 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар