МУИС-ийн “Оюутны дотуур байр”-нд оршин суух оюутнуудын анхааралд

Share Button

МУИС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн жилд оюутны дотуур байранд оршин суух оюутны бүртгэл 2022.08.23-нд 09:00 цагт эхэлнэ.

Бүртгэл явагдах хугацаа:

• Бүртгэл нээх – 2022.08.23-ны өдрийн 09:00 цагт

• Бүртгэл дуусах – 2022.08.29-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл Сиси мэдээллийн системээр цахимаар явагдана.

Баталгаажуулалт хийх хугацаа:

МУИС-ийн Дотуур байрны журмын 3.1.7 дахь заалтыг үндэслэн эрэмбийн дагуу бүргүүлнээс хойш 24 цагийн дотор Сиси мэдээллийн системээр бүртгэлээ батлгаажуулж төлбөрөө төлнө.

МУИС-ийн Оюутны дотуур байранд орох хүсэлт өгсөн оюутнууд дараах хуваарь, эрэмбийн дагуу баталгаажуулалтаа хийнэ. Үүнд:

• I- түвшний оюутнууд: 2022 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 24 цагийн дотор өрөөгөө сонгон баталгаажуулна.

• II- түвшний оюутнууд: 2022 оны 08-р сарын 31-ний өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 24 цагийн дотор өрөөгөө сонгон баталгаажуулна.

• III, IV, V – түвшний оюутнууд: 2022 оны 09-р сарын 01- ний өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 24 цагийн дотор өрөөгөө сонгон баталгаажуулна.

• Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргийн оюутнууд: 2022 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 24 цагийн дотор өрөөгөө сонгон баталгаажуулна.

Жич: Жагсаалт гарсан өдрөөс эхлэн амьдрах өрөөгөө сонгон баталгаажуулах үйл ажиллагаа эрэмбийн дагуу тус тус 24 цагийн зайтай явагдана. Эхний өдөр баталгаажуулж чадаагүй бол дараагийн өдрөөс эхлэн дахин сонголт хийж баталгаажуулна.

1. БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ДАНС: “ДАНСНЫ НЭР” МУИС ТӨВЛӨРСӨН САН “ГОЛОМТ БАНК ДАНС” – 8115006177 тоот дансанд бүтэн жилээр төлнө.

2. Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утганд дараах мэдээллийг заавал бичнэ.

• SISI ID хаяг

• Регистрийн дугаар

• Овог нэр

3. Гэнэтийн ослын даатгал төлсөн баримт

4. Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн үзлэг нь доорхи нарийн мэргэжлийн эмч нар (орон нутгийн суралцагчид харьяа эмнэлэг болон аль ч эмнэлэгт үзүүлж болно)ын үзлэгт хамрагдсан байна.  Үүнд:

 • Дотор
 • Мэдрэл
  • Чих, хамар, хоолой
  • Шүд
  • Зүрх, судас
  • Арьс, харшил
  • Сүрьеэ
  • Халдварт
  • БЗДХ Жич: Эрүүл мэндийн хуудас маягтыг энд дарж татна уу.

Дээрх шаардлагыг бүрэн хангасан суралцагчдыг 2022 оны 08-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дотуур байранд хүлээн авна.

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар оюутны дотуур байрны үйлчилгээний төлбөрийг шинэчлэн батлав. (Оюутны 5-р дотуур байрны 3-р давхар, 4 оюутны өрөө, жилийн төлбөр 780,000 төгрөг)

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар