Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын докторант Элдэв-Очирын Отгон-Эрдэнэ “ЦАГ” цогц ойлголт монгол хэлний баримтаар илрэх нь” сэдвээр 2023 оны 0дугаар сарын 009-ний өдөр хэл шинжлэлийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 439 тоотод 14:00 цагт болно.

Монгол хэл, хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар