“Их сургуулиудын инновац, шинэ технологийн танилцуулга, уулзалт”-д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Share Button

“Их сургуулиудын инновац, шинэ технологийн танилцуулга, уулзалт”-д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Зорилго: “Монголын инновацын 7 хоног – 2023” арга хэмжээний хүрээнд МУИС, ШУТИС, АШУҮИС, ХААИС, МУБИС-ийн багш, судлаачдын судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон улс орны эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлөхүйц инновац, инженерчлэлийн бүтээгдэхүүн, шинэ технологиудын танилцуулга хийх.

Зохион байгуулагч: Монгол Улсын Их Сургууль

Хамтран зохион байгуулагч: БШУЯ, ШУТИС, АШУҮИС, ХААИС, МУБИС, МҮХАҮТ

Хэзээ: 2023 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр, 13:00-17:30 цаг

Хаана: МУИС-ийн Багш, оюутны хөгжлийн төвийн 501 тоот хурлын өрөө

Оролцогчоор бүртгүүлэх линк: https://forms.gle/uoqLCRkdQE65Viko8

Хөтөлбөр

МУИС-ийн Судалгаа, инновацын бодлогын газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар