журам

“Монгол Улсын Их Сургуульд ажилтан ажиллуулах журам” батлагдлаа

МУИС-ийн ажилтны хөдөлмөрийн харилцааг “МУИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам”-аар зохицуулж байсан бөгөөд зарим харилцаа тус журмаар зохицуулагдаагүй, орхигдсон байсан тул ажлын хэсэг байгуулан журмыг боловсруулж, МУИС-ийн захирлын 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/229 тоот ...

“МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа 

МУИС-ийн захирлын 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/204 тоот тушаалаар МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах, түүний удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг зохицуулах “МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн баталж, 2020 оны 9 дүгээр сарын ...

МУИС-ийн Цахим сургалтын түр журам батлагдлаа

МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын хүрээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны А/89 тоот Захирлын тушаалаар МУИС-ийн зэргийн сургалтын хөтөлбөрт ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар