Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС: Оюутны албанд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- - -

ШУС: Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС: Геологи, геофизикийн тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна

- - -

Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд түр орон тоонд “Нягтлан бодогч” шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн “МУИС пресс” төвд захирал сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

- - -