Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуульд мэдээллийн технологийн хэрэглэгчид туслах мэргэжилтэн шалгаруулж авна

2020-10-02 2020-10-08 -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

2020-10-02 2020-10-08 -

Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2020-09-21 2020-09-25 -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

2020-09-21 2020-09-25 -

ХШУИС-Д ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

- - -

МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимд багш сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Номын санд номын санч сонгон шалгаруулж авна

- - -

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

- - -

МУИС-ИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

- - -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар