МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрүүд батлагдлаа

Share Button

pic

МУИС-ийн Хөтөлбөрийн ерөнхий хороо(ХЕХ) 2015 оны нэгдүгээр сарын 21, 22, 23-ны өдрүүдэд магистрын мэргэжлийн 44 хөтөлбөрөөс 38 хөтөлбөр, магистрын судалгааны 53 хөтөлбөрөөс 48 хөтөлбөр, докторын 41 хөтөлбөрөөс 34 хөтөлбөрийг тус тус хэлэлцэн баталсан бол 2015 оны 3 дугаар сарын 23, 30; 4 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд  удаа дараа хуралдаж ХШУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөр болон нэгдүгээр сард уг хурлаар ороод буцаагдсан магистр докторын хөтөлбөрүүдийг дахин нягталж үзсэний дүнд магистрын 163, докторын 41 хөтөлбөр баталгаажууллаа. Page4МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хороо магистр, докторын хөтөлбөрүүд баталсан тухай num.edu.mn-д

Нэгдүгээр сар 

Гуравдугаар сар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар