МУИС-ийн дотоод төсөл сонгон шалгаруулна

Share Button

МУИС-ийн нээлттэй байж болох өгөгдлийн бүрдлийг тодорхойлох, өгөгдлийн бүрдлийг СиСи системээс нийтлэх аргачлалыг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлж өгөгдлийг нийтлэх, нээлттэй өгөгдлийн каталог – порталыг (платформ) хөгжүүлэх бий болгох зорилготой дотоод төслийг сонгон шалгаруулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://project.num.edu.mn/#/Proposal/view/50 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.