МУИС-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Share Button

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЛЕКТРОНИК, ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Сүлжээний технологийн багш- 1 /түр/

Заах хичээл:

 • Дохио ба систем
 • Утасгүй холбоо
 • Холбооны систем
 • Тоон дохио боловсруулалт
 • Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол
 • Оптик холбоо
 • Холбооны системийн электроник

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:                                    

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Холбооны технологи

– Туршлага: Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDR флатформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд судалгаа хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Компьютерийн сүлжээний багш -1 /түр/

Заах хичээл:

 • Компьютерийн сүлжээ (лаборатори)
 • Компьютерийн сүлжээний менежмент
 • Өгөгдлийн холбоо (лаборатори)

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

– Мэргэжил: Компьютерийн шинжлэх ухаан

– Туршлага: Дурьдсан хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Электроникийн багш 2 /түр/

Заах хичээл:

 • Хагас дамжуулагч элемент ба микроэлектроник
 • Электрон хэлхээ
 • Цахилгаан хэлхээ
 • Электроникийн үндэс (лаборатори)
 • VLSI дизайн, FPGA хэрэглэсэн логик синтезчилэл
 • Тоон системийн дизайн
 • Эмбеддэд систем

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

– Мэргэжил: Электроник

– Туршлага: Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил их дээд сургуульд ажилласан

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр:  Сэргээгдэх эрчим хүчний багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Нарны дулааны технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний системийн нөөц
 • Газрын гүний дулааны технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний эдийн засаг, менежмент
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний экологи, мониторинг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

– Мэргэжил: Сэргээгдэх эрчим хүч

– Туршлага: Мэргэжлээрээ 2оос доошгүй жил их дээд сургууль болон судалгааны байгууллагад ажилласан

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕМАТИКИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Статистикийн багш 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Магадлал статистикийн удиртгал
 • Санамсаргүй процессын онол
 • Хугацааны цуваа
 • Математик статистик
 • Актаур математик
 • Санхүүгийн математик
 • Стохастик процесс, загварчлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Статистик

– Туршлага: Тухайн чиглэлээр Томсон-Ройтерсийн индекс /IF-JCR/-тэй сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлдэг, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

ХИМИ, БИОЛОГИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Нанобиотехнологи, биохимийн багш– 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Нанозагварчлал ба симуляци
 • Нанобиологи
 • Нанобиотехнологи
 • Нанобиотехнологийн хоруу чанар
 • Биофизик, хими

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:                                    

– Боловсрол: Өндөр хөгжилтэй оронд докторын зэрэг хамгаалсан байх

– Мэргэжил: Нанотехнологи, биохими

– Туршлага: Багшлах болон Нанотехнологи, биохимийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж байсан туршлагатай байх, Сүүлийн 5 жилд 3-аас доошгүй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл олон улсын импакт фактор бүхий сэтгүүлд хэвлүүлсэн байх.

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай.

 

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө ажиллаж байсан байгууллагын)
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны №204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136