Эрдэм шинжилгээ

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Т.Сувдмаа “Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлж, соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийн төсөл”, мөн тус газрын мэргэжилтэн Б.Лхагвадорж нар “Шинжлэх ухаан технологийн төсөл, сэдэвт ажил хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх журам”-ын төслийг ...

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО

Үндэслэл, өнөөгийн байдал Монгол Улсад 2012 оны байдлаар 70 эрдэм шинжилгээний байгууллага (ШУА-ийн харъяа 21 хүрээлэн; салбарын хүрээлэн 17; Төрийн захиргааны байгууллагын харъяа хүрээлэн 8; Шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэлийн бүтэц 4; Төрийн өмчийн их ...

“Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, сэдэвт ажил хэрэгжүүлэх журам”-ыг шинэчилэн боловсруулах ажлын хэсэг МУИС-ийн дугуй танхимд 11 сарын 22-ны өдөр 15 цагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулна

Засгийн газрын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, сэдэвт ажил хэрэгжүүлэх журам”-ыг шинэчилэн боловсруулах ажлын хэсэг МУИС-ийн дугуй танхимд 11 сарын 22-ны өдөр 15 цагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. Та бүхэн тус хэлэлцүүлэгт ...

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЦӨМ ТЕХНОЛОГИЙН 2012 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Засгийн газрын 2010 оны 173 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологи”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах чиглэлүүдээр төслийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн төсөлд тавигдах шаардлага:  1.    ...

“ХҮРЭЛТОГООТ 2012” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ

Монголын Залуу Эрдэмтэн судлаачдын “Хүрэлтогоот 2012” эрдэм шинжилгээний бага хурал дараах чиглэл, хуваариар явагдана. · Техник технологийн салбар-2012 оны 10 сарын 6 · Байгалийн ухааны салбар -2012 оны 10 сарын 12 · Геологи, газар зүйн ...

Дэлхийн гуравдагч орнуудын Шинжлэх ухааны Академийн залуу эрдэмтний шагналд нэр дэвшүүлэх тухай

Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академи нь Дэлхийн гуравдагч орнуудын Шинжлэх ухааны Академийн залуу эрдэмтдийн шагналыг жил бүр зарлан  урамшуулдаг уламжлал тогтсон билээ. Уг шагнал нь Биологи, Математик болон Хими, Физик гэсэн чиглэлээр ээлжлэн явагддаг бөгөөд ...

МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого,Технологи дамжуулах журам батлагдлаа

Монгол УИХ-аас Инновацийн тухай хууль батлагдан гарч хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээр удтал хүлээгдсэн МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого, Технологи дамжуулах журмууд батлагдлаа. 2011 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаас нэгэн түүхэн ...

2012 онд хэрэгжиж буй ШУТС сэдэв, төслийн товчоо

2012 онд МУИС нийт 4 төсөл, 33 сэдэвт ажил хэрэгжүүлж байна. Улсын захиалгат сэдэв, төсөлд энэ онд нийт 816 сая 241 мянган төгрөг ШУТСангаас батлуулав.  ЭШИХ more