Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-д дотоод аудитор /2/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль Экологийн боловсролын төвд Физикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биологийн тэнхимд хоёр лаборант шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимийн Ойн аж ахуйн хөтөлбөрт лаборантын ажлын байранд түр ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХЗС ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн ХЗС сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -