Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд Нягтлан бодогч шалгаруулж авна

- -

Монгол-Япон хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн Япон хэлний сургалтын тасагт түр орон тоонд 1 мэргэжилтэн авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд БИОЛОГИЙН БАГШ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхимд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биологи (Ургамал судлал) хөтөлбөрт лаборант /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хэлтэст захиргааны туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -