Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, гадаад номын уншлагын танхим болон Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны уншлагын танхимд ажиллах номын санч /3/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биологийн тэнхимд Молекул биологи, генетикийн лаборант шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд ЛАНДШАФТ ХАРИУЦСАН ЗААВАРЛАГЧ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-д Номын дизайнер, эх бэлтгэгч /Гэрээт ажилтан-1/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д Номын дэлгүүрийн борлуулалтын ажилтан /Гэрээт ажилтан-1/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ шалгаруулж авна

- -