Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт зохион байгуулагч ажилд шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт “Гэрээний эрх зүйч” /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Химийн тэнхимд лаборантын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст бүртгэлийн мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд 3 номын санч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд Спорт заалны зохион байгуулагчийн ажлын байранд түр ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -