Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд БИОЛОГИЙН БАГШ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхимд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биологи (Ургамал судлал) хөтөлбөрт лаборант /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хэлтэст захиргааны туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэст мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харъяа Цөмийн Физикийн Судалгааны Төвд нягтлан бодогч авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт бичиг хэргийн ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Физикийн тэнхимд Физик дидактикийн лабораторид техникч авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт сахиул шалгаруулж авна

- -