МУИС энэ долоо хоногт

Share Button

Монгол Улсын Их Сургууль энэ долоо хоногт болсон үйл явдлынхаа онцлох мэдээллийг тоймлон хүргэж байна. МИУС-энэ-7-хонгт11111

  • МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрүүд батлагдлаа МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хороо 2015 оны 3 дугаар сарын 23, 30; 4 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд  удаа дараа хуралдаж ХШУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөр болон нэгдүгээр сард уг хурлаар ороод буцаагдсан магистр докторын хөтөлбөрүүдийг дахин нягталж үзсэний дүнд баталгаажууллаа. 

        https://news.num.edu.mn/?p=24741

  • МУИС-ийн шинээр байгуулагдсан “Номын сангийн зөвлөл” номыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүллээ

https://news.num.edu.mn/?p=24772

  • МУИС ОУ-ын “Гэрэл болон гэрлэн технологийн жил”-ийн Монгол дахь нээлтийг амжилттай хийлээ 

https://news.num.edu.mn/?p=24711

  • Биологийн тэнхим зэрлэг амьтны удаан хугацааны судалгаа эхлүүллээ ШУС-ийн Биологийн тэнхим ХБНГУ-ын Тюрингин мужийн Зүйлийн хамгааллын төвтэй хамтран “Монгол орны Цоохондой (Felis silvestris Schreber, 1775)-ны биологи, экологи, генетикийн удаан хугацааны хээрийн судалгааг” хамтран хэрэгжүүлж эхэллээ. 

https://news.num.edu.mn/?p=24733

  • МУИС-ийн “Оюутны Урлагийн Их Наадам”-ын шилдгүүд тодорлоо

https://news.num.edu.mn/?p=24614

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар