эрасмус

“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүрээлэн буй орчин” олон улсын эрдэм шинжилгээний III хурал болно

“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүрээлэн буй орчин” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг анх 2019 онд санаачилсан бөгөөд хоёр жил тутамд нэг удаа зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн хурлыг танхим болон цахим буюу хосолсон хэлбэрээр 2023 оны ...

ERASMUS+ JEAN MONNET хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “ONE” төслийн зөвлөлдөх уулзалт боллоо

Европын Холбооны ERASMUS+ Jean Monnet хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Mонгол Улсын хүрээлэн буй орчны тогтвортой менежментэд Европын туршлагаас нэвтрүүлэх нь – ONE” төслийн хамтрагч талуудын уулзалт боллоо. Уулзалтыг төслийн хамтрагч байгууллага болох Тогтвортой санхүүжилтийн холбоо 2023 оны ...

“Хотын байгальд суурилсан шийдэл, ногоон-цэнхэр дэд бүтэц, амьдрахад таатай хот” сэдэвт олон улсын лекцийг зохион байгууллаа

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилтээр “Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал – URGENT” төсөл хэрэгжиж байгаа билээ. “URGENT” болон Европын Холбооны Jean Monnet хөтөлбөрийн санхүүжилттэй ...

“URGENT” төслийн хүрээнд зуны сургалт зохион байгууллаа

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал – URGENT” төслийн хүрээнд “ENGAGE – Engaging Science for Resilience and Liveable Cities” зуны сургалтыг зохион ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар