сургалт

“Шинжлэх ухааны мэдээллийн сан” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсын их дээд сургуулиудын судалгаа, инновацийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой Европын Холбооны санхүүжилттэй “ARROW” (Improvement of Research and Innovation skills in Mongolian Universities) төсөл 2018 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн. Тус төслийн зохицуулагчаар Испанийн Лас Палмас ...

“EFFECTIVE TEACHING IN HIGHER EDUCATION PROGRAMS” сэдэвт модуль сургалтад урьж байна

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын болон нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, хөтөлбөрийн болон сургалтын чанарын баталгаажуулалтыг хангах, мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг үндэсний болон олон улсад магадлан итгэмжлүүлэхэд бэлтгэх зэргээр Үр дүнд суурилсан боловсролын зарчим, үзэл баримтлалд ...

Оюутнуудад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх цуврал сургалтыг зохион байгуулж байна

Нийслэлийн цагдаагийн газар болон Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн цагдаагийн ажилтнууд МУИС-ийн оюутнуудад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар цуврал сургалтыг зохион байгуулж байна. 2019 оны 2 дугаар сарын ...

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс 2018-2019 оны хичээлийн жилийн  Хаврын улирлын NEW FACULTY ORIENTATION сургалтаа амжилттай зохион байгуулав

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс хичээлийн жилийн улирал бүр зохион байгуулж ирсэн Шинэ багшийн чиглүүлэх сургалт  /New Faculty Orientation/ нь  МУИС-д шинээр ажилд орсон багш нарт академик байгууллагын зорилго, онцлог соёл, ёс зүйн хэм ...

Оюутны дотуур байранд цагдаагийн ажилтнууд яриа, таниулга хийж байна

Нийслэлийн цагдаагийн газар, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс хамтран Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутнуудад Зѳрчлийн тухай хууль, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хорт зуршлын хѳнѳѳл зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж байна. Нийслэлийн цагдаагийн газрын ...

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Хаврын улирлын FACULTY WRITING RETREATS хөтөлбөрт урьж байна

ЗОРИЛГО: Багш нар судалгааны ажлаа эхлэн бичих, үргэлжлүүлэх, дуусгахад төвлөрөн суух таатай орчин, нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний эрдэм шинжилгээ, судалгааны бодит үр дүнг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Судалгааны өгүүлэл бичих, хурлын илтгэл бэлтгэх, ном, ...

“ОЮУТАН-ЦЭРЭГ” хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан журамд заасны дагуу /журмын дэлгэрэнгүйг http://www.legalinfo.mn/annex/details/7619?lawid=12460 / бүртгэж байна.   Бүртгэл явагдах хугацаа: 2019.02.21-ээс 2019.02.25-ны өдрийн 12:30 цаг хүртэл ...

“Шинжлэх ухааны мэдээллийн сан” сургалтад урьж байна

Европын Холбооны санхүүжилттэй ARROW (Improvement of Research and Innovation skills in Mongolian Universities) төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сан” сургалтад урьж байна. Зорилго: Монгол Улсын их дээд сургуулийн багш, докторант, судлаачдын судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх Тус ...

“Гарааны компанийн менежмент” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэгт урьж байна

МУИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулах төсөл хэрэгжүүлж буй судлаачдын багууд болон цаашид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх, гарааны компани байгуулах зорилго бүхий багш, судлаач, оюутанд зориулж “Гарааны компанийн менежмент” сургалт зохион ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар