сургалт

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв “Онлайн сургалтын орчин, агуулга хөгжүүлэх арга зүй” сэдэвт анхны сургалтаа зохион байгуулав

Багш, анги төвтэй уламжлалт сургалтын хэвшмэл хэлбэрээс технологийн дэвшилд суурилсан арга зүйд шилжиж буй сургалтын орчин үеийн чиг хандлагатай багш нар танилцаж, улмаар онлайн сургалтыг хөтлөн явуулах аргачлалаас суралцан өөрийн хичээлд нэвтрүүлснээр суралцагчдад бие даан ...

“SPSS программыг судалгаанд хэрэглэх нь” анхан шатны сургалтад урьж байна

ЗОРИЛГО: Тоон судалгааны үр дүнг боловсруулахад өргөнөөр ашигладаг SPSS программыг хэрэглэх анхан шатны мэдлэг, чадварыг олгож багш нарын судалгааны арга зүйг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. СУРГАГЧ БАГШ ШУС-ийн БУС-ын Математикийн тэнхмийн ахлах багш,  доктор Д.Түмэнбаяр   ...

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтад урьж байна

Хүн амын дунд нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлэх, өсвөр үе, залуучуудад эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх шаардлага тулгамдаж байгаа юм. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 13:00-14:00 цагийн хооронд ...

“Судалгааны өгүүлэл бичих арга зүй ” сэдэвт сургалтад урьж байна

“Судалгааны өгүүлэл бичих арга зүй” сэдэвт сургалтад хамрагдах хүсэлтэй багш нар ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү . 

Two weeks in-country summer course on Mongolian language and cultures

TWO WEEKS IN-COUNTRY SUMMER COURSE ON MONGOLIAN LANGUAGE AND CULTURES WHERE: THE INSTITUTE FOR MONGOLIAN STUDIES, NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA WHEN: 4rd August-17th August 2018 COST: The cost of course is divided into two parts: participation ...

 “WEB OF SCIENCE судалгааны платформын ашиглалт, хэрэглээг үр дүнтэй болгох нь” сэдэвт сургалт-семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс нь  АНУ-ын Clarivate Analytics компанийн Хятад улсын Төлөөлөгчийн газартай хамтран 2018 оны 4 дүгээр сарын 02-03 ны өдрүүдэд Монгол улсын төрийн хэвшлийн их дээд сургуулиуд болон ШУА-ийн 130 гаруй эрдэмтэн, ...

Б.Ариунсанаа “Юун түрүүнд ЦАГИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД маш сайн суралцах хэрэгтэй гэж зөвлөмөөр байна”

Олон хүмүүс дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны боловсролыг эзэмшихийг мөрөөддөг. Гэвч энэ нь хэлний мэдлэг тааруу, эдийн засгийн боломж муутай гэх мэт хүчин зүйлсээс хамааран зарим хүнд биелэгдэшгүй зүйл мэт санагдах нь бий. МУИС-ийн Бизнесийн сургууль ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар