гэрээ

ОХУ-ын Санкт-Петербургийн их сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулав

МУИС болон ОХУ-ын Санкт-Петербургийн их сургуулийн хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг, оюутан, багш, судлаач солилцох гэрээ 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр шинэчлэн байгууллаа. Тус сургуультай өмнө нь 2002 онд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ...

Монгол Улсын Их Сургууль болон Сократус Студио ХХК хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

2021.10.13-ны өдөр Монгол Улсын Их Сургууль болон Сократус Студио ХХК хооронд талуудын үйл ажиллагааны зорилго, чиглэлд нийцсэн шаардлагатай судалгаа хөгжүүлэлтийг хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, шинэ технологи, инновацийн хамтын ажиллагаа, түншлэлийг өргөжүүлэх, компанийн зүгээс хэрэглэгчдэд ...

Монгол Улсын Их Сургууль болон Үндэсний хөгжлийн газар хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

Өнөөдөр /2021.10.07/ Монгол Улсын Их Сургууль болон Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар хооронд Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоо, эрх зүйн орчныг сайжруулах, Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, шинэ ...

Багш, оюутны хамтарсан судалгааны үр дүнд бий болсон патентийг ашиглах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх гэрээ байгууллаа

МУИС-ийн нэр дээр өмчлөлтэй 10-0004623 улсын бүртгэлийн дугаартай “Чацарганатай шар буурцгийн синбиотик ундаа үйлдвэрлэх арга” нэртэй патентийг ашиглан бүтээгдэхүүний судалгаа хөгжүүлэлт хийх, үйлдвэрлэлийн дамжлагад туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бүтээгдэхүүний чанарын тогтвортой байдлын судалгаа хийх, эцсийн үйлдвэрлэлд ...

МУИС “Андореан” ХХК-тай инноваци, өндөр технологийг хөгжүүлэхэд хамтран ажиллана

Өнөөдөр (2021.09.15) МУИС болон “Андореан” ХХК дэлхий нийтээр аж үйлдвэр, технологийн шинэ эрин үед шилжиж буй энэ үед Монгол хүний оюуны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, олон улсын түвшинд хүргэсэн судалгаа хөгжүүлэлтийг хийх, өндөр мэдлэг чадвар бүхий мэргэжлийн ...

Монгол Улсын Их Сургууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

Өнөөдөр (2021.09.10) Монгол Улсын Их Сургууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хооронд талууд зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодойрхойлох, бодлого зохицуулалтын оновчтой зөв шийдвэр гаргахад түлхэц болсон хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, санхүүгийн зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээний оновчтой аргачлалыг боловсруулахад туршлага солилцох, хамтран ажиллах, ...

Монгол Улсын Их Сургууль болон Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль хооронд хамтран ажиллах гэрээ байгуулав

Өнөөдөр (2021.09.09) Монгол Улсын Их Сургууль болон Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль  хооронд “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг дэмжих хүрээнд талуудын хөгжил дэвшилд шаардлагатай хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, шинэ ...

Монгол Улсын Их Сургууль болон Тавантолгой ХК хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

Өнөөдөр (2021.09.08) Монгол Улсын Их Сургууль болон Тавантолгой ХК хооронд “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг дэмжих болон Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Үзэл Баримтлал-д тусгасан “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарыг ...

ХХААХҮЯ-ны харьяа “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Судалгаа, хөгжлийн төв”-тэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Судалгаа, хөгжлийн төв нь шинэ технологи, инновац, стандарт, арга зүйг нэвтрүүлэх, инкубатор, гарааны компаниудыг бойжуулахад МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуулийн судалгааны лабораториуд, эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох зорилгоор хамтын ...

Women Empowerment Mongolia (WE Mongolia) байгууллагатай хамтран ажиллана

Өнөөдөр (2021.08.23) STEM-ийн салбар дахь жендерийн харьцааг тэнцүүлэх, эрх тэгш боломжийг хангах тухай Тогтвортой Хөгжлийн 5-р зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг зорин ажиллаж буй Women Empowerment Mongolia (WE Mongolia) ашгийн бус, нам бус, эмэгтэйчүүдийн сайн ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар