Эрдэм шинжилгээ

TISC хөтөлбөрийн уулзалт болно

Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газар – Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Монгол Улсад технологи, инновацийг дэмжих төвүүдийн сүлжээг байгуулах” хөтөлбөр 2015 оны 7 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Дэлхийн оюуны өмчийн өдөр, Монгол ...

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны 2016 оны явцын зарим үзүүлэлтүүд

Монгол Улсын Их Сургуулийн хэмжээнд хэрэгжиж буй эрдэм шинжилгээний төслийн тоо, төслүүдийн төсвийн хэмжээ, судалгааны дотоод санхүүжилт, лабораторийн болон тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт, захиалгат эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн сангийн тоо гэх мэт судалгааны орчин нөхцлийг илтгэх ...

EBSCO Host мэдээллийн системийн туршилтын хугацаагаар нээлээ

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн мэдээллийн санг хүртээмжтэй болгох зорилгоор олон улсад өргөн хэрэглэгддэг EBSCO Host (http://search.ebscohost.com) нэгдсэн мэдээллийн системийг 2016 оны 4-р сарын 1-нээс 6-р сарын 30 хүртэл туршилтын хугацаагаар нээлээ. Ингэснээр МУИС-ийн сүлжээн дэх ...

Дэлхийн оюуны өмчийн газрын Ази Номхон Далайн бүсийн товчооны зөвлөх Тэмин Эомыг хүлээн авч уулзлаа

Эрдэм шинжилгээ, инноваци, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн дэд захирал Б.Болдгив, ЭШИХ-ийн дарга А.Сайнбаяр, ТДТ-ийн мэргэжилтэн Д.Лхагвасүрэн нар Дэлхийн оюуны өмчийн газрын Ази Номхон Далайн бүсийн товчооны зөвлөх Тэмин Эом, Монгол улсын Оюуны өмчийн ...

МУИС: Захиргааны алба хэлтсүүдийн спорт тэмцээн боллоо

МУИС-ийн удирдлага болон захиргааны алба хэлтсүүдийн дунд зохион байгуулагдсан спорт тэмцээн өнгөрсөн хагас сайн буюу 2016 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр амжилттай болж өнгөрлөө. Нээлтийн арга хэмжээнд МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнэ болоод удирдах зөвлөл, эрдмийн зөвлөлийн ...

“ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БОЛОН БИЗНЕСИЙН САЛБАРТ ОЮУНЫ ӨМЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ АШИГЛАХ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ” сургалт болно

“Монгол Улсын их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үндсэн бодлогын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх шинэчлэлийн арга зам” төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны болон бизнесийн салбарт оюуны өмчийн мэдээллийг ашиглах, түүний ач холбогдол” (ДОӨБ-ын TISC, ARDI, ASPI ...

COS-PIVOT системийг нээлээ

Эрхэм хүндэт судлаач багш танаа, 3-р сарын 18-наас 4-р сарын 19-ний өдөр хүртэл олон улсын судалгааны төсөл, судлаачийн профайл хайлтын COS-PIVOT системийг нээлээ. Та бүхэн МУИС-д бүртгэлтэй компьютерээс орж болно  https://pivot.cos.com/ . Username and Password: Users can ...

CALL FOR FELLOWSHIP RESEARCH AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA (Зочин судлаачдад судалгааны тэтгэлэг (fellowship) олгох)

Within the framework of the Research financing procedure of the National University of Mongolia (NUM) 2016, the overseas fellows are invited to submit joint research proposals related to Mongolia. Statement Fellowship would be granted to ...