Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын “Лекцийн зочин багш” хөтөлбөр хэрэгжиж өндөрлөлөө

“Лекцийн зочин багш” хөтөлбөр нь Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвийн улирал бүр явагддаг, уламжлалт хөтөлбөр бөгөөд уг хөтөлбөрт хамрагдсанаар багш өөрийнхичээл дээр тухайн шинжлэх ухааны онол, практикийн мэдлэг, туршлагатай, эрдэмтэн, судлаач, хувийн хэвшлийн төлөөллийг урьж лекц ...

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын “Шинэ багшийг чиглүүлэх” сургалтаа цахимаар амжилттай зохион байгууллаа

МУИС-ийн  Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс хичээлийн жилийн улирал бүрийн эхэнд зохион байгуулж ирсэн “Шинэ багшийг  чиглүүлэх сургалт”  /New Faculty Orientation/  нь   МУИС-д шинээр ажилд орсон багш нарт академик байгууллагын зорилго, стратегийн төлөвлөгөө, багшийн эрдмийн ажлын онцлог, сургуулийн бүтэц бүрэлдэхүүн, тогтолцооны талаар анхан шатны товч ойлголт, мэдээлэл ...

“Дижитал профессор” студи гэрэлт самбар ашиглан цахим хичээлийн агуулга бэлтгэж байна 

МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын хүрээнд багш нарыг сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан хичээлийг цахим болгон бэлтгэх, зохион байгуулах үйл ажиллагааг зохицуулах ...

Академик Англи хэлний сургалт зохион байгуулагдлаа

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв нь багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих “Academic English –Research Paper Writing” сэдэвт цахим сургалтыг ШУС-ийн  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй ...

“Цахим сургалтын журам, түүний хүрээнд цахим хичээлийн видео агуулга бэлтгэх зөвлөмж” вебинар болно

МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын хүрээнд багш нарыг сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан хичээлийг цахим болгон бэлтгэх, зохион байгуулах үйл ажиллагааг зохицуулах ...

“Microsoft Teams-ыг сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглах нь” сэдэвт сургалтад урьж байна

МУИС-ийн захирлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар батлагдсан “Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж”-ийн дагуу цахим сургалтын үйл ажиллагаанд зөвхөн Microsoft Teams програмыг ашиглахаар болсон билээ. МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим ...

Academic English – Research Paper Writing 

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв нь багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ  шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-29-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулах гэж байна. Сургалтыг ...

Academic English – Research Paper Writing /Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих/  

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв,  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран  багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ  шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  12 цагийн   “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг ...

“FACULTY WRITING RETREATS” хөтөлбөр амжилттай үргэлжилж байна

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс “FACULTY WRITING RETREATS”  буюу багш нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа бичихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөр 2020 оны 10 дугаар сарын 23-нд эхэлсэн бөгөөд хөтөлбөрт МУИС-ийн нийгэм, хүмүүнлэг болон байгалийн ухааны ...

“FACULTY WRITING RETREATS” хөтөлбөр эхэллээ

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс “FACULTY WRITING RETREATS”  буюу багш нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа бичихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөрөө  өнөөдөрөөс  /2020.10.23-нд/ эхлүүллээ. Уг хөтөлбөрт МУИС-ийн нийгэм, хүмүүнлэг болон байгалийн ухааны багш нар эрдэм шинжилгээний хуралд тавих ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар