төсөл хөтөлбөр

ARTEST төслийн Монгол талын хамтрагч их сургуулиудын уулзалт боллоо

Европын Холбооны санхүүжилттэй Дээд боловсролын салбарын чадамжийг дээшлүүлэх ERASMUS+ CBHE хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх “Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools” буюу ARTEST төслийн Монгол талын хамтрагч их сургуулиуд болох МУИС, ...

Электроник, автоматжуулалтын сургалт, судалгааны лабораторийн нээлттэй өдөрлөг боллоо

Европын холбооны санхүүжилттэй Европ Монголын хамтын ажиллагаагаар инженерийн боловсролыг шинэчлэх төслийн (EURO-MONGOLIAN COOPERATION FOR MODERNISATION OF ENGINEERING EDUCATION : EUMONG)-ийн хүрээнд нээсэн электроник, автоматжуулалтын сургалт судалгааны лабораторийн нээлттэй өдөрлөг боллоо. Өдөрлөгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Боловсрол, ...

“Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслөөс МУИС-д 8,8 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий судалгааны тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төсөл нь 2014 оноос эхэлсэн бөгөөд 7 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Төсөл нь Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарт шаардагдах инженерийн  боловсон хүчнийг Япон улсад бэлтгэх,  ...

“ИННОВАЦИ 2021” төслийн шалгаруулалтад урьж байна

МУИС-ийн захирлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/439 дугаар тушаалаар батлагдсан МУИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журмын хэрэгжилтийн хүрээнд МУИС-ийн багш, судлаач та бүхнийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-аас 10 дугаар сарын 30-ны өдөр ...

САТРЕПС төслийн Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо

МУИС, Токиогийн их сургууль хоёр толгойлон 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 2025 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж буй “Нүүдэлчин Монголчуудын уламжлалт мэдлэгт тулгуурлан бэлчээрийн тэжээлийн зэрлэг ургамлыг ...

URGENT төслийн үндэсний уулзалт боллоо

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол Улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал: Ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц, байгальд түшиглэсэн шийдлийг дэмжихэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр, чадавх бэхжүүлэлт, ...

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй URGENT төсөл МУИС-д хэрэгжиж эхэллээ

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол Улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал: Ногоон ба цэнхэр дэд бүтэц, байгальд түшиглэсэн шийдлийг дэмжихэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр, чадавх бэхжүүлэлт, ...

Дээд боловсролын салбарын чадамжийг дээшлүүлэх ERASMUS+ CBHE хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх төслийн нээлт боллоо

Европын Холбооны санхүүжилттэй Дээд боловсролын салбарын чадамжийг дээшлүүлэх ERASMUS+ CBHE хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлэх “Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools/ARTEST” 618802-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP төслийн нээлтийн уулзалтыг 2021 оны 3-р сарын 5-ны өдөр Zoom платформ ашиглан онлайнаар хийлээ. Уг ...

2021 | Төслийн сонгон шалгаруулалтын урилга

Эрхэм хүндэт МУИС-ийн профессор, багш та бүхнийг МУИС-ийн захирлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/439 дугаарын тушаалын хавсралтаар батлагдсан “МУИС-ийн судалгааны ажлын санхүүжилтийн журам”–ын шинэчилсэн найруулгад тусгасан залуу судлаачдын багийн тэтгэлэг, зочин судлаач, ...

“МУ-ын Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Цахим Сургалтыг Дэмжих төсөл” амжилттай хэрэгжиж байна

“Монгол Улсын Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Цахим Сургалтыг Дэмжих төсөл”  МУИС болон хамтрагч сургуулиуд дээр дараах бүрэлдэхүүн хэсэгтэйгээр амжилттай хэрэгжиж байна. Үүнд: Цахим сургалтын бичлэгийн тэнхим, студи байгуулах Хосолсон (Blended E-Learning) цахим сургалтыг дэмжих (Цахим ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар