Мэдээ

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлөөр батлагдсан сургалтын төлбөр

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн тогтоосон сургалтын төлбөрт өөрчлөлт ороогүй болно. МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хурлын тогтоолоор сургалтын төлбөр, дотуур байрны үйлчилгээний төлбөр, үйлчилгээний бусад хураамж, хамтарсан болон зэргийн бус сургалтын ...

ХХААХҮЯ-ны харьяа “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Судалгаа, хөгжлийн төв”-тэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Судалгаа, хөгжлийн төв нь шинэ технологи, инновац, стандарт, арга зүйг нэвтрүүлэх, инкубатор, гарааны компаниудыг бойжуулахад МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуулийн судалгааны лабораториуд, эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах, туршлага солилцох зорилгоор хамтын ...

МУИС-ийн багш, ажилтнуудын бүтээл нийтлэл, удирдсан төсөл, гэрээт ажлын товч мэдээллийг нийтэд сурталчилна

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хэлтэс Мэдээллийн технологийн газартай хамтран МУИС-ийн профессор, багш, ажилтнуудын профайл хуудсыг – https://www.num.edu.mn/staff хөгжүүлж заадаг хичээл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, төсөл гэрээт ажлын товч мэдээллийг үзүүлж эхэллээ. Аливаа их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага ...

Нийт суралцагчид “Хувийн суралцах төлөвлөгөө” зохиож хичээл сонголт хийнэ

2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн суралцагч бүхэн өөрсдийн сурч буй сургалтын төлөвлөгөөн дээр үндэслэн нийт суралцах хугацааны “Хувийн суралцах төлөвлөгөө”-г зохиож, уг төлөвлөгөөнд тулгуурлан хичээл сонголт хийхээр өөрчлөлт оруулж байгаа болно. “Хувийн суралцах ...

Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн багш, ажилтны сонгон шалгаруулалтын хугацаа сунгагдлаа

Албан тушаалын нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн биологийн багш Албан тушаалын зорилго: Цогц чадамжид суурилсан дунд боловсролын стандартыг суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. Албан тушаалын үндсэн ...

“МОНГОЛ ДАХЬ БИЗНЕС БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛУУД” эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

Эрдэмтэн судлаач та бүхнийг “МОНГОЛ ДАХЬ БИЗНЕС БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛУУД” эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна.

“Суурьшсан нүүдэлчин-2021” хүрээлэн буй орчны зуны сургалтад урьж байна

THE NATIONAL INTENSE PROGRAM IN MONGOLIA INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology СУУРЬШСАН НҮҮДЭЛЧИН-2021 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ЗУНЫ СУРГАЛТ Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Хүрээлэн буй орчны бодлого, менежмент, технологийн ...

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн шийдлийн сүлжээ (SDSN)-нд МУИС нэгдэн орлоо

НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Шийдлийн Сүлжээ (SDSN) нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгууд (ТХЗ) болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт, судалгаа, бодлогын дүн шинжилгээ, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой 2012 онд НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн ...

МУИС | Өмнөговь аймагтай хамтран ажиллана

2021.07.28–29-ний өдрүүдэд Монгол Улсын Их Сургуулийн удирдлага, бүрэлдэхүүн Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Номгон суманд ажиллав. 2021.07.28-ны өдөр МУИС болон Өмнөговь аймгийн ЗДТГ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээболон аймгийн “ЕБС-ийн багш нарыг чадваржуулах,боловсролын үр өгөөжид нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа” сэдэвт ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар