Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв

“Microsoft Teams-ыг сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглах нь” сэдэвт сургалтад урьж байна

МУИС-ийн захирлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/17 тоот тушаалаар батлагдсан “Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж”-ийн дагуу цахим сургалтын үйл ажиллагаанд зөвхөн Microsoft Teams програмыг ашиглахаар болсон билээ. МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим ...

Academic English – Research Paper Writing 

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв нь багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ  шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-29-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулах гэж байна. Сургалтыг ...

Academic English – Research Paper Writing /Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих/  

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв,  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран  багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ  шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  12 цагийн   “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг ...

“FACULTY WRITING RETREATS” хөтөлбөр амжилттай үргэлжилж байна

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс “FACULTY WRITING RETREATS”  буюу багш нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа бичихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөр 2020 оны 10 дугаар сарын 23-нд эхэлсэн бөгөөд хөтөлбөрт МУИС-ийн нийгэм, хүмүүнлэг болон байгалийн ухааны ...

“FACULTY WRITING RETREATS” хөтөлбөр эхэллээ

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс “FACULTY WRITING RETREATS”  буюу багш нар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа бичихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөрөө  өнөөдөрөөс  /2020.10.23-нд/ эхлүүллээ. Уг хөтөлбөрт МУИС-ийн нийгэм, хүмүүнлэг болон байгалийн ухааны багш нар эрдэм шинжилгээний хуралд тавих ...

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн “Лекцийн зочин багш” хөтөлбөрт урьж байна 

Хөтөлбөрийн зорилго: Багш өөрийн лекцийн хичээл дээр тухайн шинжлэх ухааны онол, практикийн мэдлэг, туршлагатай, эрдэмтэн, судлаач, иргэний нийгмийн зүтгэлтнийг урьж лекц уншуулах, ярилцлага зохион байгуулах хэлбэрээр уг хичээлийн агуулга, арга зүйг баяжуулан, суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжих ...

“FACULTY WRITING RETREATS” хөтөлбөр эхэллээ

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс 2020 – 2021 оны  хичээлийн жилийн намрын улирлын “FACULTY WRITING RETREATS”  буюу багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа бичихэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөрөө эхлүүлж байна. Уг хөтөлбөрт МУИС-ийн нийгэм, хүмүүнлэг болон байгалийн ухааны багш ...

“Шинэ багшийн чиглүүлэх сургалт” боллоо

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын “New Faculty Orientation”  буюу  “Шинэ багшийн чиглүүлэх сургалт” -ыг  2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр 13:00-16:00 цагт Номын сангийн 204 тоот танхимд зохион байгууллаа. МУИС-ийн Сургалт, оюутан хариуцсан дэд захирал, ...

“Цахим хичээлийн агуулга, Open edX системийн хэрэглээ” сургалт зохион байгууллаа

МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын дагуу 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр МУИС-ийн номын сангийн 203 тоот танхимд “Цахим ...

МУИС-ийн цахим сургалтын чадавхыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд сервер хүлээлгэн өглөө

Европын холбооны чадавхыг сайжруулах “Education support at the Universities of Mongolia” төслийн хүрээнд МУИС-ийн цахим сургалтын чадавхыг бэхжүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулсан үйл явдал боллоо. “Education support at the Universities of Mongolia” төслийн зохицуулагч, МУИС-ийн ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар