Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв

“Academic English – Research Paper Writing” сургалтад урьж байна

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв, Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран МУИС-ийн багш нар гадаадын сэтгүүлд өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих нийт 12 цагийн “Academic English – ...

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад үзүүлж буй дээд боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

“Бүх нийт боловсролын төлөө” иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл болон МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад үзүүлж буй дээд боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг  2022 оны 1 сарын 18 ...

Төслийн удирдлагын сургалт зохион байгууллаа

МУИС -ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв багш нарын санал хүсэлт, хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн “PMI Mongolia Chapter” байгууллагад хүсэлт тавин “Төслийн удирдлага” сургалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр МУИС -ийн Номын сангийн  ...

БХЦСТ-өөс “Эрүүл, зөв хооллолт”  сэдэвт цахим лекцийг зохион байгууллаа

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс багш нарын санал хүсэлтэд үндэслэн  “Эрүүл, зөв хооллолт”  сэдэвт цахим лекцийг  2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр  15.00 цагаас “Microsoft Teams” програм дээр зохион байгуулав. ШУТИС –ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн ...

Academic English – Research Paper Writing

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв,  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран  МУИС-ийн багш нар гадаадын хэвлэлд өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  12 цагийн   “Academic English – Research ...

“Шинэ багшийг чиглүүлэх сургалт” зохион байгуулагдлаа

МУИС-ийн  Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс хичээлийн жилийн улирал бүрийн эхэнд зохион байгуулж ирсэн “Шинэ багшийг  чиглүүлэх сургалт”  /New Faculty Orientation/  нь   МУИС-д шинээр ажилд орсон багш нарт академик байгууллагын зорилго, стратегийн төлөвлөгөө, багшийн эрдмийн ажлын онцлог, сургуулийн бүтэц ...

“Кибер аюулгүй байдлын ойлголт өгөх нь” сэдэвт цахим сургалт боллоо

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн хурдацтай хөгжил, өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ нь кибер аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангах зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байгаа билээ. Кибер аюулгүй байдал гэдэг нь мэдээлэл, систем, сүлжээг гадны халдлагаас хамгаалах, зөвшөөрөлгүй ...

ХӨСҮТ-ийн захиалгаар цахим хичээлийн агуулга бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв нь Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв (ХӨСҮТ)-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны захиалгаар “Цахим хичээл бэлтгэх сургалт”-ыг 2021 оны 6 дугаар сарын 2,3-ны өдөр онол, практик хосолсон байдлаар зохион байгууллаа.  Сургалтыг дэд профессор С.Отгонцэцэг /БХЦСТ/, ...

“Төсөл мэдүүлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг мэдээлэх нь” вебинар болж өндөрлөлөө

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв (БХЦСТ) нь 2020 оны 9-р сард багшийн цогц чадамжийг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгаа хийсэн ба судалгаанд оролцсон багш нарын 40.6% нь 1-2 жилд, 46.9% нь 3-5 жилд судалгааны санхүүжилт ...

“Nature Research Academies”-ийн “Effectively Communicating Your Research” эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих аргазүйн сургалт зохион байгууллаа

БХЦСТ-өөс 2020 оны 9-р сард явуулсан багшийн цогц чадамжийг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох санал асуулгаар судалгаанд оролцсон багш нарын 35% нь олон улсын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх нь хамгийн ойрын, чухал төлөвлөгөө гэж хариулсан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар